Wspierająca Rumia

Wspierająca Rumia to troska o potrzebujących i
bezbronnych. Naszym priorytetem jest rozwiązanie palącego problemu, czyli
stworzenie ośrodka pomocy młodzieży uzależnionej od gier komputerowych i
Internetu oraz wspieranie rumskich organizacji zajmujących się porzuconymi
zwierzętami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *