Rejestr Wpłat

Rejestr Wpłat na stronie internetowej KWW Gospodarność – Leszek Kiersznikiewicz jest umieszczony zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie rejestru zaciągniętych kredytów oraz rejestru wpłat prowadzonych przez komitety wyborcze. Zgodnie z rozporządeniem w rejestrze należy umieścić wszystkie wpłaty o wartości przekraczającej łącznie od jednej osoby fizycznej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.

WPŁATY:

  1. Leszek Kiersznikiewicz, Rumia:  a) 20.09.2018 – 2000 zł b) 03.10.2018 – 3000 zł c) 08.10.2018 – 3000 zł
  2. Józef Chmielewski, Rumia: a) 10.09.2018 – 1000 zł b) 08.10.2018 – 4000 zł