Program

Mobilna Rumia

Mobilna Rumia to miasto, gdzie, po pierwsze, łatwo przemieszczać się pomiędzy jego dzielnicami, po drugie, które można szybko ominąć – opcja dla osób, które teraz jedynie przejeżdżają przez nasze miasto, zwiększając korki i poziom smogu. Stworzymy ważne połączenia drogowe i wprowadzimy poprawki do rozkładu linii autobusowych.

Jakie podejmiemy działania

 • Budowa Drogi Trzech Powiatów – w perspektywie kilku lat powstaną dwa nowe połączenia z Gdynią i obwodnicą (ul. Dębogórska przy granicy z Dębogórzem i Dywizji Wojska Polskiego).
 • Tunel w okolicy dzisiejszego UM pozwoli na bezpośredni przejazd pod wiaduktem do ciągu ulic Towarowa, Cegielniana, Leśna. Stworzy to bezpieczny dojazd do Wejherowa w czasie korków.  Budowa przejść podziemnych dla pieszych przy Galerii Rumia upłynni ruch na krajówce.
 • Budowa Park & Ride przy dworcu PKP od ulicy Towarowej oraz przy stacji SKM w Janowie.
 • Budowa dróg ważnych dla poszczególnych dzielnic np. Konopnickiej na Lotnisku,czy Topolowa-Rajska wraz z kolektorem burzowym w Starej Rumi.
 • Budowa dróg lokalnych z wykorzystaniem Inicjatyw Obywatelskich.
 • Kontynuacja programu płyt Yomb.
 • Budowa chodników i ścieżek rowerowych.

Oddychająca Rumia


Oddychająca Rumia to jesienno-zimowe marzenie wszystkich rumian. Jakość powietrza w sezonie grzewczym jest niepokojąca – coraz częściej chorujemy na zapalenie górnych dróg oddechowych, a do tego dochodzi przykry zapach ubrań po spacerze. Walka ze smogiem połączona z planem Mobilnej Rumi przyniesie ulgę nam wszystkim.

Jakie podejmiemy działania

 • Wprowadzenie monitoringu poziomu zanieczyszczenia na terenie całego miasta.
 • Likwidacja pieców węglowych w budynkach komunalnych i podłączenie ich do sieci ciepłowniczej.
 • Skorzystanie z zapowiedzianych programów rządowych dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Forum Miejskie w Rumi


Forum Miejskie w Rumi w historycznym centrum miasta, czyli w okolicach Placu Kaszubskiego, stworzy wraz z istniejącym już kompleksem MOSiR, wyczekiwane od lat, Centrum Kultury i Sportu – miejsce spotkań, rekreacji i imprez kulturalnych. Siedzibę straży pożarnej przeniesiemy w bezpieczniejsze miejsce zgodnie z założeniami Mobilnej Rumi.

Jakie podejmiemy działania

 • Budowa Centrum Kultury z salą widowiskową.
 • Rozbudowa obiektów sportowych przy MOSiR.
 • Stworzenie kolejnych terenów rekreacyjnych wzdłuż Zagórskiej Strugi.
 • Rewitalizacja Placu Kaszubskiego.
 • Przeniesienie siedziby Straży Pożarnej w bardziej bezpieczne miejsce, i stworzenie w pozyskanym w ten sposób zabytkowym młynie Centrum Aktywności Społecznej.
 • Budowa ratusza, który powinien stać się częścią nowoczesnego forum.

Ładna Rumia

Ładna Rumia to estetyczne i uporządkowane miasto. Nasz plan to zapanowanie nad chaosem reklamowym, rozwój i dbanie o tereny zielone oraz nadanie rynkowi przy hali MOSiR pięknego, kaszubskiego charakteru. 

Jakie działania podejmiemy

 • Estetyzacja miasta.
 • Walka z chaosem reklamowym.
 • Zagospodarowanie terenów zielonych.

Gospodarna Rumia

Gospodarna Rumia to odpowiedzialne traktowanie budżetu miasta – wspólnych pieniędzy wszystkich rumian. Z jednej strony apelujemy o zdrowy rozsądek np. nie stać nas na wydawanie ponad 11 milionów złotych rocznie na utrzymanie urzędników miejskich, z drugiej strony – proponujemy inwestycje, które podniosą jakość życia mieszkańców np. stworzenie forum miejskiego.

 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
 • Oszczędności w wydatkach np. poprzez likwidację przerostu zatrudnienia w administracji. Przeprowadzimy audyt w Urzędzie Miasta i zreorganizujemy zatrudnienia pod względem przydatności stanowisk, kwalifikacji i sposobu doboru kadr. Podobny audyt przeprowadzimy w jednostkach administracyjnych gmin.
 • Zracjonalizowanie wydatków np. poprzez wprowadzenie ładu w sieci szkół i przedszkoli.
 • Zintegrowanie rozkładów jazdy autobusów i skm.
 • Każdą uratowana złotówkę przekażemy na programy inwestycyjne.

Rumia przygotowana na powódź

Rumia przygotowana na powódź to plan zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim. Mieszkamy nad rzeką, a do tego w dolinie. Zagórskiej Strudze częściowo brak regulacji oraz systemu kanałów odwadniających i zbiorników retencyjnych. Odtworzenie ich, a także rozbudowa sieci instalacji burzowych to nasze priorytetowe inwestycje.

Jakie działania podejmiemy

 • Regulacja Zagórskiej Strugi.
 • Odtworzenie systemu kanałów odwadniających i zbiorników retencyjnych. 
 • Rozbudowa sieci instalacji burzowych np. kolektor burzowy na ciągu ulic Topolowa-Rajska.

Współpracująca Rumia

Współpracująca
Rumia
to wspólne
działania z powiatem i brak interesów partyjnych. Jesteśmy organizacją bezpartyjną
i skupiamy ludzi o różnych poglądach, których łączy chęć pracy na rzecz miasta.
 Chcemy także współpracować z
organizacjami pozarządowymi na terenie Rumi.

Powrót przyjaznych szkół w Rumi

Powrót
przyjaznych szkół w Rumi
to naprawienie sytuacji, w której znalazła się większość placówek
oświatowych przez błędne decyzje obecnych władz Rumi przy wprowadzaniu reformy
edukacji. Łączenie i rozłączanie szkół rodzi niepotrzebny stres i mnoży koszta.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele potrzebują spokoju. Zadbamy o prawidłowy i zharmonizowany proces edukacyjny w
Rumi.

Rumia speaks English

Rumia speaks English to program dla wszystkich szkół rumskich, który sfinansuje zajęcia z konwersacji dla uczniów. Tutaj dzieci nie będą musiały ćwiczyć do egzaminów, tu będą rozmawiać po angielsku! Swobodna komunikacja będzie w przyszłości gwarancją lepiej płatnej pracy.

Wspierająca Rumia

Wspierająca Rumia to troska o potrzebujących i
bezbronnych. Naszym priorytetem jest rozwiązanie palącego problemu, czyli
stworzenie ośrodka pomocy młodzieży uzależnionej od gier komputerowych i
Internetu oraz wspieranie rumskich organizacji zajmujących się porzuconymi
zwierzętami.