1. Józef Chmielewski

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracuję jako prezes Zarządu – jednej z najbardziej nowocześnie zarządzanej – spółdzielni mieszkaniowej SM Janowo. Ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Posiadam wiele uprawnień z zakresu budownictwa, rzeczoznawstwa i zarządzania. Kilka kadencji byłem radnym Rady Miejskiej Rumi, w tym także jej przewodniczącym. Wraz z żoną wychowałem trójkę dorosłych już dzieci.

MOJE MOCNE STRONY

Jestem aktywnym, dobrze zorientowanym w sprawach gospodarczych członkiem naszej rumskiej społeczności. Działam konkretnie, racjonalnie a przez to efektywnie. Znam dobrze organizację miasta Rumi i rozumiem potrzeby mieszkańców.

JAKO RADNY CHCIAŁBYM

  • zbudować forum miejskie,
  • zwiększyć dochody Rumi poprzez wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i ściąganie zewnętrznych inwestorów, a także mądrzej wydatkować publiczne pieniądze z budżetu miasta,
  • usprawnić komunikację miasta poprzez budowę tunelu i kolejnych skrzyżowań bezkolizyjnych.
LUBIĘ RUMIĘ, BO…

Rumia to miejsce mojej pracy i życia mojej rodziny. Chciałbym, aby była ona miastem przyjaznym dla jego mieszkańców, miejscem nie tylko ich aktywności zawodowej, ale także wypoczynku.

odwiedź mnie na Facebooku