Rumia przygotowana na powódź

Rumia przygotowana na powódź to plan zapewnienia bezpieczeństwa nam wszystkim. Mieszkamy nad rzeką, a do tego w dolinie. Zagórskiej Strudze częściowo brak regulacji oraz systemu kanałów odwadniających i zbiorników retencyjnych. Odtworzenie ich, a także rozbudowa sieci instalacji burzowych to nasze priorytetowe inwestycje.

Jakie działania podejmiemy

  • Regulacja Zagórskiej Strugi.
  • Odtworzenie systemu kanałów odwadniających i zbiorników retencyjnych. 
  • Rozbudowa sieci instalacji burzowych np. kolektor burzowy na ciągu ulic Topolowa-Rajska.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *