Powrót przyjaznych szkół w Rumi

Powrót
przyjaznych szkół w Rumi
to naprawienie sytuacji, w której znalazła się większość placówek
oświatowych przez błędne decyzje obecnych władz Rumi przy wprowadzaniu reformy
edukacji. Łączenie i rozłączanie szkół rodzi niepotrzebny stres i mnoży koszta.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele potrzebują spokoju. Zadbamy o prawidłowy i zharmonizowany proces edukacyjny w
Rumi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *