Radni

Jolanta Staszewska

 Jolanta Staszewska
  • Wiek: 53
  • Zawód: nauczyciel

Bezpartyjna, zamężna, dwie córki, związana z Rumią od 18 lat. Wykształcenie wyższe, nauczyciel, były dyrektor Gim 2 w Rumi. Wieloletni praktyk i specjalista do spraw oświaty. Duże doświadczenie w pracy społecznej. Współzałożyciel i prezes Rumskiego Centrum Wolontariatu, viceprezes Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Angażuje się w działania na rzecz młodzieży, osób niepełnosprawnych, aktywizację seniorów i ochronę środowiska. Na co dzień kieruje się mottem "Żyć to znaczy działać. Rozlewać po świecie talent, energię, uczucia. Pomagać w czasie teraźniejszym pokoleniom przyszłym”.

Za pracę odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.