Radni

Zbigniew Rachwald

 Zbigniew Rachwald
  • Wiek: 72
  • Zawód: żołnierz, mechanik okrętowy, wykładowca akademicki - aktualnie na emeryturze

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu spółdzielczego biuletynu „Nasze Sprawy”.
Do Rady Miejskiej został wybrany po raz drugi. Reprezentuje mieszkańców okręgu wyborczego nr 2. W Radzie jest v-przewodniczącym Komisji Kultury oraz członkiem Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, a także Komisji Rewizyjnej, której przewodniczył w poprzedniej kadencji.

Odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej za sukcesy w dydaktyce.

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.