Radni

Henryk Grinholc

 Henryk Grinholc
  • Wiek: 46
  • Zawód: technik elektromechanik, ale przede wszystkim powszechnie znany producent świetnych warzyw!

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe, jak i rzeczowe

Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest drugą kadencję. Wybrany z okręgu nr  3. Jest członkiem Komisji ds. Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Polityki Gospodarczej i Rozwoju Przestrzennego, której przewodniczył w poprzedniej kadencji. Znany z wielkiego zaangażowania w problematykę rozbudowy infrastruktury drogowej. Wspiera także aktywnie działania, zmierzające do modernizacji bazy oświatowej dzielnicy i miasta. W obu tych kwestiach wypowiada się fachowo zarówno na forum Komisji jak i na plenarnych posiedzeniach Rady.

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.