Radni

Józef Chmielewski

 Józef Chmielewski
  • Wiek: 56
  • Zawód: mgr inż. budownictwa

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we współpracy z Burmistrzem Miasta sprawiła, że Rumia weszła na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Proinwestycyjne budżety, kompleksowe programy oddłużenia miasta, skuteczne pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych zostały uwieńczone w roku 2006 pierwszym miejscem wśród gmin miejskich w Województwie Pomorskim i trzynastym w Polsce w rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Aktualnie pełni funkjcę przewodniczącego Komisji finansowo-budżetowej. Jego fachowe wypowiedzi i eksperckie diagnozy dotyczące zarządzania i finansów miasta są zwykle trafne -  gdyż z powodzeniem, od kilkunastu lat,  kieruje największą rumską Spółdzielnią Mieszkaniową „Janowo”.
Jest zaangażowany w działalność wielu rumskich organizacji działających na niwie społecznej, w tym m.in. Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego "Nasz Dom" ks. Bosko. Za swoją działalność na rzecz miasta i jego mieszkańców został uhonorowany w 2009r. prezydenckim Złotym Krzyżem Zasługi.

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.