Program wyborczy 2014-2018

Drogi muszą pozostać priorytetem, będziemy budować chodniki 

Z analizy studium komunikacyjnego Rumi wynika potrzeba budowy ronda na ulicy Dąbrowskiego oraz tunelu dla samochodów osobowych pod torami, na przedłużeniu ulicy Piłsudskiego. To zdecydowanie poprawi komunikację drogową miasta, ułatwi korzystanie z ciągu ulic Towarowa – Cegielniana - Leśna i zwiększy bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pieniądze na realizację tej inwestycji będą pochodzić z budżetu państwa, powiatu wejherowskiego, partnera prywatnego oraz w części z budżetu Miasta. Inną ważną inwestycją systemu drogowego miasta, wobec rychłego połączenia Rumi z Redą ulicą Kosynierów jest budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Gdańskiej i Pomorskiej. 

Fot.1 Utwardzone, dobrej jakości drogi są ciągle najpilniejszą potrzebą naszego miasta.

Będziemy konsekwentnie kontynuować program budowy ulic. W pierwszej kolejności będą to ulice zbiorcze, łączące kilka dróg lokalnych, bo na nie można uzyskać zewnętrzne dofinansowanie, a równocześnie ułatwiają one komunikację największej grupie mieszkańców. Ich realizacja umożliwi rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej i budowę kolejnych dróg. 

Fot 2. Ulice zbudowane wspólnie z mieszkańcami - to coś więcej niż tylko droga dla samochodów

Jesteśmy w posiadaniu pozwoleń na budowę wielu ulic i w miarę pozyskiwania środków finansowych będziemy je budować. Nadal zamierzamy wspierać inicjatywy obywatelskie w tym zakresie, które są formą przyspieszania inwestycji w najbliższym otoczeniu mieszkańców. 

Za priorytetowy uważamy także program budowy i modernizacji chodników w mieście. Przyjmujemy zobowiązanie zbudowania nie mniej niż 3 km nowych chodników w każdym roku. 

 

Takie będą losy Rzeczpospolitej jakie jej młodzieży chowanie -inwestujemy w oświatę! 

Nasze miasto wciąż się rozwija. Przybywa nam mieszkańców, głównie ludzi młodych z dziećmi w wieku szkolnym. Analiza prognoz demograficznych nakazuje realizację dalszych inwestycji oświatowych. 

Fot. 3. Nowoczesność i tradycja - to dobre cechy współczesnej szkoły, zarówno w fasadzie budynku jaki programach nauczania

Z pomocą zewnętrznych środków finansowych trzeba dokończyć rozbudowę szkół podstawowych Nr 1 oraz Nr 6, a także kontynuować rozpoczęte inwestycje w innych placówkach -ze szczególnym uwzględnieniem ich bazy sportowej. Będziemy konsekwentnie dbać o to, aby pozostały wolnymi od narkotyków i innych tego typu zagrożeń.

 

Forum Miejskie czyli gdzie ratusz? 

Konieczność budowy infrastruktury miejskiej i nieodzowne inwestycje oświatowe odsuwały na dalszy plan sprawę budowy nowego ratusza. Myślimy, ze nadszedł czas na stopniową realizację naszych marzeń o nowoczesnym centrum kulturalno – administracyjnym –Forum Miasta. Chcemy aby mogło ono stać się wizytówką i powodem do dumy mieszkańców.  

Fot. 4. Stacja Kultura prezentuje się okazale i stała się dzisiaj wizytówka miasta. Za kilka lat może być nią Forum Miejskie 

Starannie rozważymy i zdecydujemy o lokalizacji naszego Forum. Zrobimy to, po wysłuchaniu opinii wielu mieszkańców oraz specjalistów od urbanistyki i planowania przestrzennego, w jednej z trzech rozważanych dotychczas lokalizacji. Naszym zamierzeniem jest wkomponowanie ratusza w szerszy kompleks wraz z nowoczesnym centrum kultury i forum miejskim. Lokalizacja musi umożliwiać racjonalne wykorzystanie obszaru, zapewnić wystarczającą ilość miejsc parkingowych oraz dobrą komunikację ze wszystkimi dzielnicami miasta. Z chwilą zbilansowania środków niezbędnych na tę inwestycję podejmiemy decyzję o lokalizacji Forum. Pieniądze na ratusz pochodzić będą ze sprzedaży atrakcyjnych nieruchomości w centrum miasta, zakupionych wcześniej z myślą o planowanej inwestycji. 

 

Przez sport i rekreację do zdrowia w każdym wieku

Kolejnym wyzwaniem jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w okolicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Realne staje się zbudowanie kompleksu boisk w pasie przy ulicy Starowiejskiej. Znajdą się tam: boisko treningowe, boiska wielofunkcyjne, korty i tzw. „Biały Orlik” z lodowiskiem. Za konieczną uważamy także budowę nowoczesnej bieżni lekkoatletycznej na stadionie MOSiR. Wszystkie te inwestycje mają realne szanse na dofinansowanie z zewnętrznych programów rozwoju sportu i rekreacji. Nie zapominamy także o budowie placów zabaw, siłowni zewnętrznych dla młodzieży i dorosłych, ścieżek rowerowych i trasach nordic walking, które będą lokalizowane na terenie całego miasta.

Fot. 5  Place zabaw i parki uatrakcyjniają życie dorosłym i dzieciom 

Będziemy zabiegać o zagospodarowanie kolejnych terenów wzdłuż Zagórskiej Strugi, podnoszenie atrakcyjności Parku Żelewskiego w Janowie i parku przy ul. Mickiewicza. 

 

Organizacje pozarządowe 

Będziemy w dalszym ciągu wspierać organizacje pozarządowe, które już uzyskały lepsze miejsce do swojej pracy w nowoczesnym obiekcie Stacji Kultura. Pomoc dotyczyć będzie zarówno spraw merytorycznych jak i przeznaczenia większych środków finansowych na ich działalność. Przedmiotem naszej szczególnej troski pozostanie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku jak i inne organizacje wspierające mieszkańców „złotego” wieku.

 

Mieszkańcy decydują o inwestycjach - budżet obywatelski

Wykorzystując aktywność i pomysłowość mieszkańców, chcemy wspomagać realizację przedsięwzięć inwestycyjnych zainspirowanych przez nich samych. W tym celu w kolejnych latach będziemy powiększać środki na tzw. budżet obywatelski. Stworzy to szansę do ciekawego zagospodarowania kolejnych skwerów, miejsc rekreacji i innych fragmentów miasta. 

 

Wspieramy rodziny – Rumska Karty  Dużej Rodziny 

Wobec dużego zainteresowania Rumską Kartą Dużej Rodziny zamierzamy poszerzyć ofertę programu wsparcia rodzin wielodzietnych o kolejne zniżki i ulgi. Rozważamy możliwość wprowadzenia do RKDR ulg w komunikacji publicznej a a także wprowadzenie Rumskiej Karty Seniora.

Szanse na nowe miejsca pracy


Stworzymy inkubator przedsiębiorczości dla ludzi z predyspozycjami do prowadzenia własnej działalności gospodarczej,  który zwiększy szanse na nowe miejsca pracy –zwłaszcza dla ludzi młodych. 

 


 

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.