Co się zdarzyło w kadencji 2010-2014

Trochę  historii z ostatniej kadencji

Klub radnych Gospodarności funkcjonuje w Radzie Miejskiej od 12 lat. W ostatniej kadencji  (2010-2014) zdobyliśmy najwięcej mandatów (7) i wspólnie z PO (6 -drugi wynik wyborczy) stworzyliśmy koalicję posiadającą 13 radnych (z 21).  Zgodnie z tradycją parlamentarną funkcję przewodniczącego rady  sprawuje radny zwycięskiego ugrupowania. Rada Miejska Rumi tę funkcję powierzyła Tadeuszowi Piątkowskiemu (Gospodarność). Zaproponował on podział funkcji przewodniczących komisji rady wg zasady kompetencji poszczególnych radnych, równocześnie proponując Komisję rewizyjną radnym opozycji. Opozycja jednak nie przyjęła  tej oferty.  Przewodniczącym Komisji rewizyjnej został więc radny Piotr Labudda (PO), w-ce przewoniczącym Rady zostali Mieczysław Grzenia (wówczas PO) oraz Henryk Grinholc (Gospodarność). 

Koalicja trwała prawie 3 lata do czasu gdy dwaj radni PO -M.Pasieczny i A.Sinicki postanowili złamać umowę koalicyjną głosując przeciwko ważnym ustaleniom umowy koalicyjnej w najważniejszych dla miasta uchwałach.  Po zerwaniu umowy koalicyjnej rozpadł się klub radnych PO, z którego odeszło 4 radnych. Dwaj pozostali (M.Pasieczny i A.Sinicki) stworzyli koalicję z pozostałymi radnymi (PiS +Samorządność) liczącą zaledwie 11 radnych. Nagrodą za taką koalicję było stanowisko przewodniczącego Rady dla M.Pasiecznego. Stanowisko to miało być trampoliną dla niego w kolejnych wyborach na burmistrza miasta. W związku z tym nowa koalicja (PO-PiS-Samorządność)  od początku podejmowała działania skierowane przeciwko Burmistrz miasta, licząc na to, że im mniej sukcesów osiągnie miasto z panią Burmistrz tym większe szanse będzie miał jej kontrkandydat w kolejnych wyborach. 

Czym się zajmowaliśmy w mieście w latach 2010-2014?

Potrzeby inwestycyjne miasta były i są ogromne. Postanowiliśmy w pierwszej kolejności realizować te inwestycje infrastruktury miejskiej, które służą największej liczbie mieszkańców lub można na nie uzyskać dofinansowanie z zewnątrz. W ten sposób zbudowaliśmy (wspólnie z powiatem) bardzo ważny ciąg komunikacyjny miasta ulicami Cegielniana –Leśna (koszt inwestycji ok. 50 mln zł), dokończyliśmy bardzo potrzebną  rozbudowę szkoły SP1 (koszt ok. 20 mln zł), salę gimnastyczną przy SP 10 (koszt ok. 6 mln zł) oraz wiele ulic, w tym ul Kazimierską - otwierającą możliwośc budowy wielu innych ulic.

Nowością tej kadencji było poprawienie stanu bardzo wielu, krótkich odcinków  dróg poprzez utwardzenie ich płytami Yombo

Szlagierem ostatniego roku jest nadzwyczajny remont i zmiana przeznaczenia naszego dworca PKP Rumia, znany od niedawna w kraju i za granicą  pod  przebojową nazwą „Stacja Kultura” .

Żeby mieć pełny obraz z okresu sprawowania władzy przez E.Rogalę Kończak z „Gospodarności”  proponujemy spojrzeć na ostatnie 12 lat wydatków budżetowych. Na co więc wydano i skąd pochodziły środki budżetowe Rumi na przestrzeni 3 ostatnich kadencji?

Ile i na co wydaliśmy pieniędzy w okresie ostatnich 12 lat?

Na wszystkie inwestycje (drogowe, oświatowe, komunalne) wydaliśmy w ciągu 12 lat w naszym mieście  ponad 183 mln zł (183 660 081 zł), z tego  ponad 38 mln zł (38 600 942 zł) tj 21% pochodziło z różnych funduszy pozyskanych z zewnątrz. Z tej kwoty  ponad 18  mln zł (18 575 151 zł), czyli prawie połowa to środki z UE. Na jakie inwestycje wydaliśmy w tym czasie najwięcej pieniędzy?  Największą pozycję stanowią wydatki na inwestycje drogowe na które wydaliśmy  ponad 129 mln zł (129 101 756 zł), tj ponad 70% budżetu inwestycyjnego 12 -lecia. Drugie miejsce zajmują inwestycje oświatowe z kwotą  ponad 33 mln zł (33 004 204 zł) co stanowi ok. 18% wszystkich wydatków inwestycyjnych miasta.

Ile i na co w ostatniej kadencji?

            Jak na tym tle wypada  4 lata ostatniej kadencji? W okresie 2010-2014 na inwestycje łącznie wydaliśmy  ponad 65 mln zł (65 371 674 zł)  co stanowi  około 36%  budżetu 12 letniego (podad 1/3). To znaczy, że wcale nie była to kadencja gorsza od poprzednich. Na co wydaliśmy pieniądze inwestycyjne ostatniej kadencji?  Struktura wydatków jest nieco  inna niż całego 12 –lecia z uwagi na dwie  duże  inwestycje oświatowe ostatniej kadencji – rozbudowa SP1 oraz sala gimnastyczna w SP10 (łącznie ponad 15 mln zł). Na inwestycje drogowe w ostatniej kadencji  wydaliśmy 41%  inwestycyjnych środków budżetowych a na oświatowe 44% ogólnej kwoty inwestycyjnej. Skąd pochodziły pieniądze inwestycyjne ostatniej kadencji? Prawie 19 mln zł (11 861 637 zł) tj. ponad 18%  ze środków zewnętrznych, z tego prawie połowa z funduszy UE. 

Warto podkreślić, że mimo dużej skali inwestycji wkażnik kondycji finansowej miasta znacząco i systematycznie  się poprawiał. Tzw. wskaźnik zadłużenia, mierzony wielkością spłat kredytu do wielkości budżetu rocznego, systematycznie maleje: od 55% w r.2010, 52% w 2011, 43% w 2012 do prognozowanych 40% w roku 2014. 

Więcej informacji (i sporo fotek) w skróconej wersji Raportu o stanie miasta Rumi (wersja pdf) z ostatniej kadencji:  pobierz>>

 

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.