Kandydat na radnego

Aleksander Krystian Kubina

 Aleksander Krystian Kubina
  • Zawód: Emerytowany prawnik

Z wykształcenia jest prawnikiem, z wyboru – społecznik niosący pomoc rodzinom poszkodowanym przez los oraz dzieciom z rodzin ubogich i patologicznych.. Powołał do życia Stowarzyszenie „Pomóż Sąsiadowi”, które zostało wyróżnione: „Bursztynowym Mieczykiem” i Nagrodą Burmistrza Rumi.  Współtworzył Dom Dziennego Pobytu „Caritas”. Jest pomysłodawcą wydłużenia linii autobusowej nr 87 oraz cyfryzacji nekropolii rumskiej. Spośród wyróżnień najwyżej ceni sobie uznanie mieszkańców w plebiscycie Dziennika Bałtyckiego na najaktywniejszego radnego.

Jestem  zwolennikiem szybkiego rozwoju gospodarczego miasta poprzez stworzenie właściwych warunków do funkcjonowania małych i średnich firm. Nadal będę wspierał osoby niepełnosprawne i ubogie. Byłem i jestem zdecydowanym przeciwnikiem tzw. zagęszczania nowymi budynkami osiedli mieszkaniowych. Będę działał na rzecz powstawania tam nowych placów zabaw i terenów rekreacyjnych

Zobacz i posłuchaj:  https://www.youtube.com/watch?v=jpJKdGPfSzo&feature=youtu.be

MIEJSCE GŁOSOWANIA:
"Iskierka" Przedszkole Niepubliczne
ul. Dokerów 5
tel. 58 671-13-92

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.