Felieton - „Wspólny Powiat” cwany marketing czy nieznajomość pojęć ?

„Wspólny Powiat” cwany marketing czy nieznajomość pojęć ?

Wspólny Powiat jest komitetem skupiającym między innymi osoby, które chcą powołać nowy powiat w Polsce, a mianowicie powiat grodzki Rumia. Komitet Wspólny Powiat (WP) działa na terenie całego powiatu wejherowskiego i w tym powiecie wejherowskim znajduje  się właśnie Rumia.

Od słowa wspólny można wyprowadzić słowo wspólnota, a synonimy do słowa wspólnota to; jedność, spójność, nierozerwalność, nierozdzielność. Twarzą  komitetu WP jest pan Grzegorz Szalewski,  który jednoznacznie opowiada się za separacją Rumi od powiatu wejherowskiego, z drugiej strony nazwa jego komitetu oznacza tyle, że powiat ma być nierozerwalny, niepodzielny, wspólny. Nazwanie komitetu Szalewskiego Wspólny Powiat, to tak jakby separatystyczna Partia Basków startowała w Hiszpanii pod hasłem Wspólna Hiszpania.

Nie sądzę jednak, aby tylko nieznajomość pojęć  przesądziła o nazwie.  Przypuszczam, że komitet WP ma pojęcie o marketingu, a ta nazwa jest bardzo chwytliwa. Jednak patrząc na ich sposób prowadzenia kampanii,  można stwierdzić, że ludzi traktują jak osoby nierozsądne, które nie zauważą olbrzymiego dysonansu między nazwą komitetu startującego do powiatu,   a głoszonym przez p. Szalewskiego programem. Ale ja widzę,  bo „jedność” i  „separacja” tworzą wyraźny podział dychotomiczny. Ciekawe jak wielu wyborców zauważy to także.

Z punktu widzenia prawnego separacja, czyli Powiat Grodzki Rumia, jest w tej chwili nierealny, Rumia musiała by zwiększyć ilość mieszkańców do 100 tysięcy!  A przy tym, po odłączeniu Rumi,  stracił by ekonomiczny sens istnienia powiat wejherowski! Niestety, duża część mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z irracjonalności proponowanych zmian administracyjnych przez komitet Wspólny Powiat.
 
Z całą pewnością osoby z komitetu WP, zaserwowały nam istny pokaz hipokryzji programowej.  Trzeba się zastanowić, czy osoby które mówiąc „wspólny” mają na myśli „oddzielny” powiat   będą przewidywalnie działać dla dobra powiatu wejherowskiego? Czy nie doprowadzą do zrujnowania powiatu wejherowskiego w imię separatystycznej idei przewrotnie tylko nazwanej Wspólnym Powiatem.

Przypuszczam, że komitet WP w koalicji z PiS`em  może, przejąć władzę w powiecie wejherowskim. Jeśli  podpiszą porozumienie,  na podstawie artykułu 64  ordynacji wyborczej o wspólnym podziale mandatów,  to wtedy uzyskanie większości w Radzie Powiatu, dla komitetu WP oraz partii PiS,  stanie się bardzo realne.

Michał Wiśniewski
Kandydat do Rady Miasta Rumi z komitetu KWW Rogala-Kończak gospodarność.pl


Autor:

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.