Felieton - Niderlandy dla Pana Kazimierza

Niderlandy dla Pana Kazimierza

Krotochwilny pan Zagłoba ofiarował królowi szwedzkiemu Niderlandy i stało się to synonimem czegoś nierealnego, czegoś co nie może zostać spełnione. To dawanie czegoś, czego ofiarodawca dać nie może - bo to nie jego, bo nie ma żadnej mocy, ni władzy, by to dać.
I gdy ktoś obiecuje nam złote góry, gwiazdkę z nieba, czy księstwo zamojskie w dziedziczne władanie… możemy pomyśleć sobie w duchu - A ja ofiarowuję Waszej Królewskiej Szwedzkiej Mości, Czcigodny Gustawie Adolfie - NIDERLANDY!
No i proszę! Mamy przykład! Tu, na miejscu! Czcigodny Kandydat na Burmistrza Rumi i nie mniej Czcigodny Kandydat na Ważną Personę Powiatową – ofiarowują nam, Rumianom, POWIAT GRODZKI!
Już nie będziemy musieli nigdzie chodzić, biegać, jeździć. Do żadnego Wejherowa –wszystko będzie na miejscu!
Jest tylko jeden drobniutki szkopuł…Ani pan Kazimierz Klawiter, ani pan Grzegorz Szalewski nic kompletnie zrobić nie mogą - by nam ten grodzki powiat ofiarować! To sprawy decyzji na szczeblu parlamentarnym, ogólnopolskim, zmiany ustaw dla całego kraju, a przede wszystkim - zmiany nastawienia klasy politycznej, która słusznie zresztą, chce likwidować powiaty zamiast je mnożyć!
Od lat się mówi, że sama idea powiatów była chybiona, że ten dodatkowy szczebel administracji, dodatkowy szczebel biurokracji samorządowej – więcej kłopotów i szkód niż pożytku w skali kraju przynosi.
A tu z Rumi, która za sprawą tej samej opcji pośmiewiskiem się przez cztery ubiegłe lata stała– i z opcji w/w czcigodnych obywateli miasta - jeszcze lepszy pomysł zgłasza. Już widzę jak posłowie rzucają się do uchwalania powiatu grodzkiego dla Rumi. Jak ustawiają się w kolejce i składają wnioski. Wszak poprosili o to dwaj czcigodni obywatele naszego miasta!
Póki co w Sejmie, przy zgodzie o dziwo PO i PiS-u, kształtuje się zamysł zmniejszenia liczby lub wręcz likwidacji powiatów.
Tak więc drodzy Rumianie - gdy dwóch Czcigodnych Kandydatów chce nam ofiarować POWIAT GRODZKI - to nie żałujmy! My im dajmy …

                                   NIDERLANDY W DZIEDZICZNE WŁADANIE.
                                                         To równoważna propozycja.
    

                                                                       na co zwraca uwagę

                                                                        Zbigniew Rachwald


Autor: Zbigniew Rachwald

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.