Felieton - Jak radni Gospodarności ocenili koalicję

Jak radni Gospodarności ocenili koalicję

OŚWIADCZENIE  KLUBÓW  RADNYCH ”GOSPODARNOŚCI”

(na sesji absolutoryjnej w kwietniu 2010 roku)

Dzisiejsza sesja to ostatnia sesja absolutoryjna w tej kadencji Rady Miejskiej. Po raz ostatni w mijającej kadencji,  wybrane w 2006 roku władze miasta – Burmistrz i Rada Miasta rozliczają się z pracy wykonanej w 2009 roku. Burmistrz Miasta przedstawiła szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu, podając merytoryczne powody jego nie wykonania w niektórych częściach.

Komisja Rewizyjna przygotowała swoją opinię, będącą opinią pomocniczą dla Rady Miasta, do oceny wykonania uchwały budżetowej za rok 2009. Słuchając sprawozdania KR nie sposób nie zauważyć wagi podnoszonego przez KR argumentu, że oto wszystkie „merytoryczne” Komisje Rady Miasta głosowały za negatywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu. To wydaje się być, zdaniem KR,  koronnym powodem do nieudzielania absolutorium Burmistrzowi miasta.

Trzeba w tym miejscu przypomnieć, że koalicyjna większość radnych Rady Miasta Rumi nie tylko podzieliła pomiędzy siebie wszystkie stanowiska przewodniczących Komisji, ale także posiada większość w każdej z nich. W tej sytuacji nie dziwi, że wszystkie Komisje „merytoryczne”, niemal jednorodnym chórem, wytworzyły jednobrzmiące uzasadnienia o negatywnym zaopiniowaniu realizacji budżetu.

Stało się więc tak, że np. Komisja Sportu, pomimo iż

wybudowaliśmy dwa Orliki,

 • budujemy nową halę sportową dla szkoły,
 • nasz stadion miejski zyskał kompletne trybuny i budzi zazdrość w okolicy
 • zaopiniowała realizację budżetu negatywnie! Dlaczego? Bo za mało inwestycji w drogach gminnych…Ciekawostką jest, że decyzja KS zapadła bez dyskusji i bez choćby jednego pytania do Burmistrz Miasta – obecnej podczas posiedzenia tejże  Komisji.

  Omal identycznie postąpiły prawie wszystkie inne „merytoryczne” Komisje. I tak:

  Komisja Kultury zaopiniowała budżet negatywnie, bo …za mało inwestycji w drogach gminnych

 • Komisja Rodziny i Zdrowia zaopiniowała budżet negatywnie, bo …za mało inwestycji w drogach gminnych
 • Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała budżet negatywnie, bo …za mało inwestycji w drogach gminnych
 • Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała budżet negatywnie, bo …za mało inwestycji w drogach gminnych… itd itd

 • Ponawiamy pytanie o to dlaczego serwujecie Państwo, mówię o szefach koalicji rządzącej w Radzie Miasta Rumi, arcykuriozalną argumentację, serwowaną na kolejnych, corocznych sesjach absolutoryjnych - że komisje „merytoryczne” na swoich w końcu „merytorycznych” posiedzeniach  nie mogą oceniać wykonania budżetu pod kątem swojego, „merytorycznego” zakresu? Argumentacja, że każdy radny musi ocenić cały budżet jest prawdziwa wyłącznie w odniesieniu do dzisiejszej sesji. Dzisiaj każdy radny, po wysłuchaniu sprawozdania Burmistrza i znając opinie prawdziwie  „merytoryczne” każdej z „merytorycznych” komisji mógłby dokonać oceny realizacji zadań postawionych Burmistrzowi Miasta. Wydaje się, że odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta – gdybyście pozwolili Merytorycznym Komisjom na merytoryczną ocenę to KR zabrakło by koronnego argumentu do sformułowania wniosku o nieudzielanie Absolutorium Burmistrzowi. Bo merytoryczne i uczciwe (nie polityczne) oceny Komisji musiały by być pozytywne!

  Naszym zdaniem w opinii KR, mentalnie bardzo zbliżonej do podobnych dokumentów z poprzednich lat - jak w soczewce, widać całą mizerię funkcjonowania Rady Miasta, a konkretnie koalicji radnych PiS-u i Klubu Radnych Niezależnych.

  Upływające miesiące i lata obecnej kadencji nie wywoływały żadnych refleksji. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że po to jest Komisja Rewizyjna  by na podstawie merytorycznych opinii innych komisji i swoich badań oraz oceny sprawozdania Burmistrza  - postawić diagnozę i wnioski na sesję absolutoryjną. Po to jest dzisiejsza  sesja, czyli posiedzenie plenarne wszystkich radnych, aby każdy radny mógł ocenić całość działań związanych z realizacją uchwały  budżetowej. Tylko, że dzisiaj, nie jest to możliwe, bo nie ma merytorycznych opinii merytorycznych komisji!

  Naszym zdaniem, kolejne zarzuty zawarte w opinii KR, pokazujące stopień realizacji budżetu w poszczególnych działach są w gruncie rzeczy  samooskarżeniem,  skierowanym w stronę większości rządzącej Rady Miasta, która najpierw mocno pozmieniała projekt budżetu Burmistrza, a potem wielokrotnie torpedowała próby urealnienia jego zapisów (wynikające na przykład ze zmieniającej się, kryzysowej sytuacji na rynku nieruchomości).

  To Rada Miasta doprowadziła do tego, że budżet z nierealnymi zapisami dochodów – dotrwał do końca roku i w oczywisty sposób okazał się niewykonalnym. Bo niewykonalnym był od początku, kiedy to koalicja rządząca Radą Miasta skreślała, po stronie dochodów, działki przeznaczone do sprzedaży, (bądź blokowała skutecznie ich sprzedaż poprzez horrendalne podnoszenie cen!) pozostawiając równocześnie po stronie wydatków listę zadań inwestycji drogowych do wykonania.

  Przykładem klasycznym destrukcji radnych koalicji rządzącej  KRN/PIS, jest bezsensowny, szkodzący Miastu upór w sprawie budowy ul. Gdyńskiej. Spowodował on nie tylko utratę realnych szans na ok. 2,5mln złotych na dofinansowanie z funduszu tzw. Schetynówek – ale także teraz odbija się na zmotoryzowanych z północnej części miasta, którzy stoją w długich korkach z powodu budowy skrzyżowania Gdańska/Dębogórska. A przecież cały ruch aut osobowych ominął by budowę - jadąc nową Gdyńską. Ominął by, gdyby we właściwym czasie koalicyjni radni zechcieli podjąć uchwałę, która nic nie kosztując dawała nam szanse, bliskie pewności,  na dodatkowe pieniądze. Warto przypomnieć, że zarządzona przez Radę Miasta na wniosek KR,  kontrola działań Burmistrza przy realizacji tej inwestycji, nie tylko nie wykazała żadnych z zarzucanych burmistrzowi niedociągnięć (a padały tu słowa podejrzeń o rzekome  milionowe straty gminy!) ale zakończyła się kompromitacją Komisji Rewizyjnej wobec druzgocąco dobrej  opinii niezależnego prawnika, o sposobie prowadzenia tej inwestycji . (Ten niezależny ekspert został powołany na żądanie Przewodniczącego Rady Miasta!!!). 

  Kolejnym przykładem szkodliwych dla miasta działań obecnej koalicji rządzącej Radą Miasta Rumi jest sprawa AUHAN. Skutecznie zablokowany przez kolejne lata obecnej kadencji rozwój tej firmy, poprzez odmowę Rady Miasta do  przystąpienia do uchwalania zmian planu przestrzennego zagospodarowania, powoduje, że corocznie tracimy, wg pobieżnych szacunków około 1 miliona złotych, z podatków, które nie wpływają do kasy naszego miasta. Te pieniądze z całą pewnością można by przeznaczyć na budowę ulic w naszym mieście

  Te dwa przykłady pokazują, że jeśli ktoś ponosi odpowiedzialność za zbyt małą ilość inwestycji drogowych to jest to koalicja KRN i PiS a nie Burmistrz Miasta.

  W konkluzji końcowej, klub radnych „Gospodarność” oceniając tegoroczny budżet stwierdza:

 • Nie jest możliwe wykonanie w 100% budżetu, który już w momencie uchwalenia go przez Radę Miasta był nierealnym, i wszyscy –Burmistrz i radni opozycji mówili o tym niejednokrotnie
 • Za pracę w tych warunkach, Burmistrz Rumi zasłużyła nie tylko na uzyskanie absolutorium ale na specjalne uznanie mieszkańców miasta
 • To nie Burmistrz miasta  Elżbieta Rogala Kończak ,  a decydująca o polityce Rady Miejskiej większościowa koalicja PiS i KRN-u - nie zasłużyła na udzielenie jej absolutorium. Ale w tej sprawie wypowiedzą się mieszkańcy w następnych wyborach.
 •  

  W imieniu klubu radnych Gospodarność

  Tadeusz Piątkowski


  Autor: Tadeusz Piątkowski

  Kim jesteśmy

  Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

  więcej >>

  NASI RADNI: Henryk Grinholc

  Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

  więcej >>

  Pół żartem, chociaż serio

  To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.