Najważniejsze informacje

18.04.2017

Niejasne pomysły. Nowy hotel w Rumi z wkładem miasta? O co chodzi?

Wbrew obiekcjom jakie powstały nawet w macierzystym klubie Burmistrza Pasiecznego Rada Miejska zgodziła się na podwyższenie kapitału Przedsiębiorstw Usług Komunalnych poprzez wniesienie prawa własności nieruchomości przy ulicy Starowiejskiej o wielkości 1272 m2 (rzeczoznawca ustalił jej wartość na 406 tysięcy złotych). 

Czy ta działka jest elementem pomysłu, który ma zmierzać do tego, żeby Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych wybudowało hotel? Wiele na to wskazuje, że to fragment działki, na której mamy zlecić działalność zupełnie inną niż ta, do której PUK został powołany, mówił radny Gospodarności Tadeusz Piątkowski, ale mimo to nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. 

Najpierw na wniosek burmistrza na sesji z porządku obrad zdjęty został projekt „w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Rumia wkładu pieniężnego do spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rumi”. Wskazana wysokość wkładu to jeden milion złotych na pokrycie 2000 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym. Burmistrz tłumaczył, że zgłosił wycofanie uchwały, bo nie otrzymał jeszcze wszystkich niezbędnych dokumentów i opinii prawnych 

W kolnej części sesji przedstawiony został projekt „w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (…) w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego”. Nawet Wiceprzewodniczący Rady Florian Mosa zauważył, że najpierw burmistrz zdjął uchwałę, która dofinansowywała PUK, a potem przedstawiono inną uchwałę... żeby dofinansować PUK na zadanie, które nie do końca jest jego właściwością i w związku z tym tego projektu nie można poprzeć. 

Klub Gospodarność miał również cały szereg wątpliwości, które przedstawił Tadeusz Piątkowski. Po pierwsze, jeśli chodzi o budowę hotelu ze strzelnicą, gastronomią, siłownią, klubem fitness, itd. to jest to działalność, jaką prowadzi MOSiR i powinna to być inicjatywa MOSiR-u. Po drugie, mówił Tadeusz Piątkowski, nie rozumiemy dlaczego ta inicjatywa, jeśli będzie miała wejść w życie, ma być realizowana z udziałem podmiotu prywatnego. Jeśli jest to dobry biznes to zróbmy to sami, a jeśli wątpliwy to nie róbmy tego wcale. PUK jest przeznaczony do zupełnie innych celów. Jeśli chcemy wspomagać Przedsiębiorstwo to możemy zlecać więcej robót zgodnych ze statutem przypisanym działalności PUK. Po trzecie, ta inwestycja wydaje się wątpliwa, a jedynym beneficjentem, który zarobi na inwestycji będzie jej wykonawca - realizator. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.