Najważniejsze informacje

14.04.2017

Komisja uznała, że skarga na Burmistrza Pasiecznego nie ma podstaw

Wydział Skarg, Wniosków i Petycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał skargę na działalność Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego. Komisja Rewizyjna uznała tę skargę (złożoną przez Stowarzyszenia Przeciwdziałania Korupcji i Niegospodarności Obrony Praw Człowieka „EFAS”) za bezzasadną. W skardze podjęte zostały tematy: 

„zagrożenia bezpieczeństwa” w Przedszkolu Pod Topolą w Rumi przy ulicy Leśnej 4 orz niedostosowania tego obiektu do przepisów przeciwpożarowych. 

Komisja uznała zarzut za bezzasadny, ponieważ ustalono, że termin dostosowania obiektu do wymogów Państwowej Straży Pożarnej ustalony został na dzień 30 grudnia 2017 roku, a ponadto Wojewódzki Komendant PSP w Gdańsku uzgodnił (na podstawie ekspertyzy technicznej) nowe rozwiązania ponad standardowe w zakresie przebudowy klatki schodowej i ochrony przeciwpożarowej (łącznie z systemem oddymiania). Komisja odnotowała również, że aktualnie opracowywany jest projekt zamienny w zakresie wskazanych prac zgodnie z ekspertyzą techniczną, aneksem do ekspertyzy i postanowieniem komendanta. Projekt zostanie wykonany do 29 maja 2017, a prace odbędą się w lipcu bądź sierpniu 2017 roku. Dlatego Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Stowarzyszenie wprowadza nieuzasadniony zarzut wobec Burmistrza Pasiecznego w postaci sprowadzenia niebezpieczeństwa na dzieci oraz pracowników przedszkola. 

niepokoju i strachu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Pod Topolą. 

Komisja stwierdziła, że nie ma przesłanek do tego zarzutu posiłkując się opinią, że nie wpłynęły żadne wnioski, skargi bądź uwagi od rodziców i mieszkańców Rumi odnośnie jakichkolwiek zagrożeń obiektu oraz zagrożeń odnośnie bezpieczeństwa dzieci i personelu przedszkola. Nie było również uwag odnośnie przesunięcia terminu wykonania prac dotyczących zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych jako dróg ewakuacyjnych. 

„zatrudniania kolesi z PO i ich reklamowania”

Komisja zauważyła, że zarzut był już wielokrotnie przedmiotem pracy, a jest bezzasadny

zwolnienia pracownika Urzędu Miasta Rumi, przegranego procesu sądowego o jego przywrócenie i wypłatę odszkodowania

Komisja stwierdziła, że nie jest w tym wypadku kompetentna. 

„okradania” kraju przez „partyjniaków „PO i PSL” i stosowania gróźb

Komisja nie zajęła stanowiska, ale zasugerowała, że każdy jest zobowiazany do zawiadomienia o takim przestępstwie, a brak dowodów nosi znamiona pomówienia. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.