Najważniejsze informacje

06.03.2017 "STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ ZASKARŻONEGO AKTU"

Sądowy wyrok unieważnia zarządzenie burmistrza Pasiecznego

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.), Sędziowie Sędzia WSA Jolanta Sudoł, Sędzia WSA Paweł Mierzejewski, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Beata Kaczmar,

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 lutego 2017 r. sprawy ze skargi J. B. na zarządzenie Burmistrza Miasta [...] z dnia 6 czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora gimnazjum

1. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia;

2. zasądza od Burmistrza Miasta [...] na rzecz skarżącej J. B. kwotę 797 (siedemset dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

Data orzeczenia: 2017-02-23 (orzeczenie nieprawomocne) 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.