Najważniejsze informacje

22.02.2017

Nowa sieć szkół w Rumi

Na sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała przystosowująca rumskie szkoły do nowego ustroju szkolnego wynikającego z reformy systemu edukacji. Radni wysłuchali informacji, aczkolwiek tylko Tadeusz Piątkowski z Gospodarności wyraził zainteresowanie remontami w placówkach. 

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego określiła plan sieci, ponieważ zgodnie z przyjętą ustawą 1 września 2017 roku, każda 6-letnia szkoła podstawowa działająca na podstawie ustawy o systemie oświaty przekształca się na 8-letnią szkołę podstawową, a gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszanie. Ustawodawca dał organom prowadzącym gimnazja dwa instrumenty prawne na mocy których mogą dokonać przekształcenia likwidowanego gimnazjum w nowy typ szkoły lub jego włączenia w strukturę innej szkoły. W Rumi będzie to wyglądało następująco:  

Gimnazjum Nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego, z siedzibą przy ul. Rodziewiczówny 10 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego przy ul. Kościelnej 6: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi rozpocznie działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa z dniem 1 września 2017, kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego w Rumi rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, Gimnazjum Nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 

Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą przy ul. Świętojańskiej 11 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta wchodzącej w skład Zespołu 2 Szkół Ogólnokształcących z siedzibą przy ul. Stoczniowców 6: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Rumi rozpocznie działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa z dniem 1 września 2017, kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Rumi rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojtyły, z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 29 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy z siedzibą przy ul. Górniczej 19: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi rozpocznie działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa z dniem 1 września 2017, kształcenie w klasie I ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018, Gimnazjum Nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.