Najważniejsze informacje

17.02.2017

Znowu skargi na Burmistrza Pasiecznego

Niewiele czasu minęło od ostatniej skargi na działalność Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego, a już Komisja Rewizyjna musiała zająć się następnymi. Dwoje mieszkańców zwróciło się już do Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, a Komisja Rewizyjna, analogicznie jak wcześniej, uznała, że… mieszkańcy nie mają racji - skarga jest bezzasadna.

Skarżący wskazali „nieprawidłowe działanie Burmistrza Miasta poprzez zatrudnianie byłej kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi na stanowisku Naczelnika Wydziału w Urzędzie Miasta Rumi”. W toku prac Komisja Rewizyjna odpowiedziała, że zgodnie z ustawą Burmistrz Pasieczny mógł tak zrobić.

„W kwestii zarzutów nieprawidłowego gospodarowania środkami finansowymi gminy wraz z zarzutem niedopełnienia obowiązku wypłaty świadczenia przez MOPS w Rumi” (wyrażonych w zdaniu skarżącego: „Burmistrz rozdaje na prawo i lewo kasę, którą winien przeznaczyć na osoby opiekujące się niepełnosprawnymi”) Komisja Rewizyjna nie potwierdziła zarzutu. „Gospodarka finansami była wielokrotnie poddawana kontroli”. 

Pozostałe zarzuty pozostały bez rozpatrzenia, ponieważ „leżą poza zakresem kompetencji, jakie posiada Komisja Rewizyjna”. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.