Najważniejsze informacje

27.01.2017

Pieniądze są wydawane, a kontrola trwa...

Toczą się kontrole Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Urzędach Marszałkowskich w sprawie wydawania środków unijnych, a tymczasem w budżecie Rumi została zarezerwowana duża kwota pod dokumentację dla inwestycji, która ma być wsparta przez środki z UE. Jeśli okaże się, że decyzje Marszałków zostaną zakwestionowane przez CBA to nie można wykluczyć Rumia zostanie na lodzie i z wydanymi już pieniędzmi, a to nie jedyne "ale"... 

Już rok temu zapadła decyzja w sprawie wydania przez gminę 1.500.000 zł na sporządzenie dokumentacji węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie (w celu ubiegania się Gminy Rumia o fundusze unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitarnego Gdańsk - Gdynia - Sopot). Półtora miliona złotych na samą dokumentację, a co dopiero koszty budowy... O zaprezentowanie koncepcji mieszkańcom nie mógł się doprosić radny Tadeusz Piątkowski, który zwrócił się nawet na piśmie z prośbą o przedstawienie zamysłu. Teraz dochodzą do tego jeszcze kontrole Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które zakończą się w marciu 2017. WP.pl podało, że kontrole objęły „wysoko wykwalifikowanych urzędników, którzy pracują nad rozliczaniem poprzedniej perspektywy unijnej, ale także nad nowymi projektami dotyczącymi podziału unijnych funduszy” - czyli tych, na które liczy Rumia.

Fragment komunikatu CBA: 

Kontrole CBA obejmują m.in. przestrzeganie prawa zamówień publicznych, zasad konkurencyjności, dotrzymywanie harmonogramu realizacji projektu, weryfikację zmian w projekcie, poprawność dokonywania płatności, osiąganie wskaźników (czyli rezultatu i produktu) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie czy weryfikację przedstawianych do refundacji kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem unijnym. Kompleksowe i systemowe działania kontrolne CBA obejmą także  osoby  odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w instytucjach uczestniczących we wdrażaniu programu operacyjnego-  od  etapu samego podjęcie decyzji o dofinansowaniu projektu do weryfikacji wniosku o płatność (...) W przypadku ujawnienia - w toku kontroli - innych nieprawidłowości CBA rozszerzy zakres swojego zaangażowania. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.