Najważniejsze informacje

20.01.2017

Drugi wiceburmistrz Rumi

Od początku tego miesiąca drugim zastępcą Burmistrza Michała Pasiecznego został radny Sejmiku Województwa Pomorskiego i dotychczas pracownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gdyni Piotr Wittbrodt. Zarządzenie zostało wydane na koniec grudnia i weszło w życie 1 stycznia 2017. 

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Transportu oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii, gdzie ukończył studia podyplomowe, członkiem Pomorskiej Rady Oświatowej oraz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, a także Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku. W 2016 roku zwyciężył w plebiscycie organizowanym przez Dziennik Bałtycki „Radny na medal” w kategorii Radny Sejmiku (liczyła się ilość wysłanych SMS). 

Pierwszym zastępcą Burmistrza Rumi niezmiennie jest Marcin Kurkowski. Administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dotychczasową karierę zawodową wiązał z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję Asystenta i Doradcy Wojewody Pomorskiego, jak również zastępował Dyrektora Biura Wojewody Pomorskiego.  Marcin Kurkowski to „Zastępca Burmistrza Miasta Rumi ds. funkcjonowania Urzędu, w tym właściwej organizacji i dyscypliny pracy”, a Piotr Wittbrodt kieruje m.in. sprawami oświaty. Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.