Najważniejsze informacje

24.12.2016 RADNY PIĄTKOWSKI PRZYPOMINA O JANOWIE

A zatoki autobusowe i miejsca parkingowe?

W uchwale budżetowej Rumi na 2017 rok zabrakło informacji na temat budowy zatoczek autobusowych przy ulicy Gdańskiej oraz miejsc parkingowych w okolicy. - Tam jest niebezpiecznie - zauważa rady Tadeusz Piątkowski, który w swojej wypowiedzi odniósł się do sytuacji panującej w okolicy skrzyżowania ulic Pomorskiej - Gdańskiej - Częstochowskiej. Planowana budowa ronda w tym miejscu tylko zwiększy jeszcze ruch samochodów i możliwe zagrożenia. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Rumi jest tym ważniejsze w takiej sytuacji.

Według przekazanych przez Sekretarza Miasta Ryszarda Grychtoła informacji zatoczki parkingowe są planowane i mają być połączone z budową ronda (inwestycja ma zostać przeprowadzona w ramach jednego zamówienia publicznego). Natomiast miejsca parkingowe przy ul. Gdańskiej - Wrocławskiej, dla których w 2016 roku przygotowana została dokumentacja, również będą w przyszłym roku realizowane, a pieniądze na to zostaną zarezerwowane z tzw. wolnych środków, które dopiero pojawią się w budżecie. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.