Najważniejsze informacje

11.12.2016

W czwartek sesja Rady Miejskiej

Na sesji poddany będzie pod głosowanie Budżet miasta Rumi na 2017 rok. W projekcie dochody ustalono na 172.118.061zł, a wydatki na 171.619.206 zł. Nadwyżka budżetu w kwocie 498.855 zł będzie przeznaczona na finansowanie spłaty długów. Rezerwa budżetowa wyniesie 1.975.160 zł. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 5 mln zł, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 6.469.445 zł.

Ważną jak co roku pozycją będą drogi gminne. Na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych planuje się 1.001.000 zł. Zakres obejmuje: łatanie nawierzchni ulic, remonty chodników, progi zwalniające, remont oznakowania, remont studzienek, itp. 
W wydatkach majątkowych zaplanowano (na budowę dróg gminnych) 3.566.670 zł, które mają być przeznaczone na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie (500.000 zł), modernizację chodników (500.000 zł), budowę ulicy Bądkowskiego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (1.282.623 zł), budowę układu drogowego terenów inwestycyjnych (400.000 zł), budowę układu drogowego Góry Markowca (150.000 zł), budowę łącznika ul. Batorego od św. Józefa do Chmielnej (234.047 zł).

W ramach budżetu obywatelskiego, który został zapoczątkowany w poprzedniej kadencji, planuje się wydatki na kwotę 800.000 zł na modernizację nawierzchni ul. Gdańskiej 37-39 (200.000 zł), budowę ogólnodostępnego parkingu przy ul. Pułaskiego w Rumi wraz z kanalizacją deszczową (200.000 zł),budowę sygnalizacji świetlnych na ul. Ceynowy i Kosynierów (200.000 zł), budowę parkingu przy ul. Sienkiewicza (200.000 zł).

Na zapoczątkowe również przez Burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak utwardzanie dróg  gruntowych płytami yomb zaplanowano w projekcie 500.000 zł.Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.