Najważniejsze informacje

05.12.2016 HONOROWY OBYWATEL RUMI

Edmund Wittbrodt - nowy prezes ZK-P

Wybór został dokonany podczas XX Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Edmund Wittbrodt otrzymał 174 głosy, a jego konkurent dr Eugeniusz Pryczkowski otrzymał 133 głosy. Za dotychczasową pracę podziękowano ustępującemu Łukaszowi Grzędzickiemu.

Nowy prezes jest Honorowym obywatelem Rumi, stąd pochodzi, tutaj w 2004 roku podczas uroczystości związanej z otwarciem biura zaproponował w rozmowie z Burmistrz Elżbietą Rogala-Kończak utworzenie „uniwersytetu dla osób starszych”. To był początek Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mówiąc o swoich zadaniach w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim zaznaczał, jak ważna jest otwartość na różne środowiska, z którymi może współpracować ZK-P oraz dbanie o potrzeby poszczególnych regionów na Pomorzu.  

Edmund Wittbrodt urodził się w 1947 roku w Rumi. Jest profesorem zwyczajnym Politechniki Gdańskiej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na: budowie i eksploatacji maszyn, mechanice teoretycznej i stosowanej, dynamice układów mechanicznych, zastosowaniu metod komputerowych w mechanice, metodzie elementów skończonych, automatyce i robotyce, biomechanice. Pełnił m.in. funkcje  Rektora Politechniki Gdańskiej (1990-1996), Przewodniczącego Rady Rektorów Pomorza Nadwiślańskiego (1990-1996), Przewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (1994-1996), Wiceprzewodniczącego Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (1996-1999) oraz Ministra Edukacji Narodowej (2000-2001). Do jego dorobku naukowego należy m.in. 20 monografii i skryptów, a także ponad 200 oryginalnych twórczych publikacji naukowych. Uczestniczył w realizacji ponad 110 opracowań dla przemysłu, prowadził wiele projektów badawczych finansowanych przez KBN. Wypromował 7 doktorów. W kierowanej przez niego katedrze wykonano 4 prace habilitacyjne, a 1 osoba uzyskała tytuł naukowy profesora.  Pełni liczne funkcje w towarzystwach i stowarzyszeniach naukowych.

Podczas XX Zjazdu Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego uczestnicy przyznali tytuły honorowych członków Józefowi Borzyszkowskiego oraz Janowi Wyrocińskiemu. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.