Najważniejsze informacje

29.11.2016

Stowarzyszenie skarży się na Burmistrza Pasiecznego

Kolejna w tej kadencji skarga na Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego. Pismo złożone przez Stowarzyszenie Przeciwdziałania Korupcji, Niegospodarności, Obrony Praw Człowieka „EFAS” zostało przesłane za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego. Komisja Rewizyjna nie przyjęła przedstawianych argumentów za zasadne. Poruszonych zostało osiem kwestii, a odpowiedzi Komisji Rewizyjnej są bardzo ciekawe. Stowarzyszenie napisało o

- nieobecności Burmistrza Rumi i jego zastępcy w Urzędzie Miasta przez dwa dni - 18 i 19 października 2016 (Komisja stwierdziła, że wówczas brali udział w wyjazdowym Walnym Zebraniu Członków Obszaru Metropolitarnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, więc zarzut jest bezzasadny)

- nieobecności 22 i 23 września 2016 (w tych dniach Burmistrz też był na wyjeździe zorganizowanym jako wizyta studyjna w ramach prac Obszaru Metropolitarnego „w celu obserwacji innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki komunalnej i wymiany doświadczeń”)

- braku nadzoru Burmistrza Pasiecznego nad pracownikami (zgodnie z wyjaśnieniami ustalono, iż „na bieżąco dokonywana jest kontrola przestrzegania obowiązków pracowniczych, a w toku pracy ustalono również, iż w ostatnim czasie nie dochodziło do naruszenia dyscypliny pracy”)

- w kwestii wydatkowania pieniędzy publicznych na „promocję, imprezki i inne i wynalazki” Komisja stwierdziła, że… wydatki uwzględnione są w budżecie uchwalonym przez Rad Miejską

- w kwestii liczby osób pracujących w Urzędzie Komisja stwierdziła, że „Burmistrz wykazał taką konieczność w związku z prowadzonymi licznymi projektami, również w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych”

- w kwestii środków od Marszałka Województwa Pomorskiego i „rozłażenia się” tych pięniędzy między palcami Komisja stwierdziła, że środki podlegają ścisłym rozliczeniom

- zarzut dotyczący zalania Urzędu Miasta pozostał bez rozpatrzenia, ponieważ Komisja się już nim zajmowała

- zarzut dotyczący działalności Burmistrza jako prowadzącej do bankructwa Rumi Komisja uznała za nie mający pokrycia w faktach. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.