Najważniejsze informacje

23.11.2016

Kolejna skarga na Burmistrza Pasiecznego!

Za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego do Rady Miejskiej Rumi wpłynęła skarga na Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego tym razem, wg zgłoszenia mieszkańca, w sprawie bezczynności związanej ze szkodą powstałą w czasie utwardzania płytami YOMB ulicy Harcerskiej w 2015 roku. Zdaniem Komisji Rewizyjnej, która odrzuciła skargę, zarzut bezczynności Burmistrza Pasiecznego nie ma podstaw. Ustalono na podstawie wyjaśnień oraz po analizie korespondencji, iż udzielono wyjaśnień z zachowaniem obowiązujących terminów odpowiedzi. 


1.07.2015 mieszkaniec zgłosił szkodę polegającą na uszkodzeniu ogrodzenia podczas trwania prac na ulicy Harcerskiej. Pismem z 24.07.2015 urzędnik UM Rumia udzielił odpowiedzi. Mieszkaniec w piśmie z 3.08.2015 nie zgodził się ze stanowiskiem gminy w zakresie nie przyjęcia odpowiedzialności za szkodę. Sekretarz miasta w piśmie z 7.10.2015 poinformował skarżącego, iż wszelkie wyjaśnienia dotyczące sprawy zostały przedstawione we wcześniejszym piśmie. I tyle w temacie...

Co do szkody Komisja Rewizyjna stwierdziła, że (zgodnie z przepisami prawa) nie jest kompetentna do jej rozpatrzenia, ale i tak podjęła działania w celu wyjaśnienia. Oceniając działalność Burmistrza Pasiecznego ustaliła, że „wykazane przez skarżącego uszkodzenie ogrodzenia powstało przez rozpoczęciem prac drogowych w czerwcu 2015 roku, ponieważ na zdjęcia zamieszczonych w portalu internetowym Google widoczne są pęknięcia, o których mówi skarżący. Dlatego Komisja Rewizyjna uznała odmowę przyjęcia odpowiedzialności przez Burmistrza Pasiecznego „za działanie właściwe, bowiem w tym przedmiocie sporu właściwym jest sąd powszechny”. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.