Najważniejsze informacje

15.10.2016

Chodziło o władzę?

Pamiętacie Młodych i Aktywnych? Była taka grupa osób w Rumi, która podjęła się akcji prospołecznych. Osoby z nią związane oczyszczały Zagórską Strugę (i to nie jeden raz), promowały konferencję ekologiczną, uczestniczyły w kongresie ruchów miejskich. Do tej listy można jeszcze dołożyć happening promujący budowę centrum Rumi. Po przegranych wyborach… jakoś ich zapał zaczął najwyraźniej słabnąć i informacji było coraz mniej. Teraz nawet nie działa strona internetowa. Przypadek?  

Rumskie Ugrupowanie Młodych i Aktywnych - "Rumia" (to oficjalna nazwa) powstało na przełomie 2010 i 2011 roku. Sami osobie mówili, że to duża grupa młodych i aktywnych rumian, którym zależy na podniesieniu prestiżu miasta. "Chcielibyśmy przyczynić się rozwoju i promocji Rumi poprzez aktywizację jego młodych mieszkańców. Nasze cele nadrzędne zawarte są w statucie". A tam okreslili cele jako: Aktywizacja życia społecznego w Rumi, dążenie do wzmocnienia pozycji naszego miasta w aglomeracji, promowanie idei „Powiatu Grodzkiego Rumia”. budowanie tożsamości rumskiej i chęci identyfikacji z miastem, promocja i wsparcie dla młodych talentów, wspieranie przedsiębiorczości wśród młodych Rumian, stworzenie centrum miasta, i tak dalej... 

A potem przyszedł czas wyborów i 5 osób ze Stowarzyszenia ubiegało się o mandat radnego Rady Miasta Rumi. Na blogu wyborczym pisali, że Rumia słabo wypada w ogólnopolskich rankingach, że estetyczne przestrzenie dają poczucie szczęścia, o przejeździe przez tory kolejowe, itp. 

Pamiętacie to Stowarzyszenie? 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.