Najważniejsze informacje

31.10.2016

„Miasto powinno zrozumieć krzywdę mieszkańców”

Skarga złożona na Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego przez mieszkańców, która dotyczyła złego stanu technicznego kanału, złej regulacji zastawki w stawie miejskim, braku pomocy w usuwaniu skutków, a także odszkodowania i braku powołania sztabu kryzysowego została odrzucona przez Radę Miejską. - Ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta polubownie - mówi radny Tadeusz Piątkowski.

Komisja Rewizyjna, której przewodniczy Leszek Grzeszczyk ponownie uznała skargę na działalność Burmistrza Rumi Michała Pasiecznego za bezzasadną. Radni uważają, że burmistrz nie dopuścił się przekroczenia swych uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z ulewą, która przeszła przez Rumię i powstałymi wtedy zalaniami. Na odpowiedż mieszkańcy czekali aż półtora miesiąca. 

Radny Tadeusz Piątkowski zaproponował na sesji, że należałoby jednak podjąć negocjacje, a nie odrzucać tej skargi.  

- Za gospodarkę wodną odpowiada miasto, a nawet jeśli ktoś nas nie powiadomił to my i tak mieliśmy obowiązek przekazać nformacje dalej - powiedział Tadeusz Piątkowski. - Z całą pewnością to są nasi mieszkańcy i miasto powinno zrozumieć to, że stała się im krzywda i w jakiś sposób, na miarę możliwości rozstrzygnąć sprawę polubownie.  

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.