Najważniejsze informacje

08.09.2016 NA SESJI

Czy będą zwolnienia nauczycieli w Gimnazjum nr 1?

Czy pokłosiem starań nauczycieli o pozostawienie na stanowisku Dyrektora Gimnazjum nr 1 Jolanty Braun będą zwolnienia w tej szkole? Czy nie można publicznie wyrazić swojego zdania i podjąć starań o pozostawienie dobrego pedagoga? Przytoczmy co do słowa wypowiedź Przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania Karoliny Rydzewskiej z artykułu prasowego. 

Przewodnicząca powiedziała, że w jej odczuciu "ta sytuacja, którą stworzyli właśnie nauczyciele (a uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach z nauczycielami) doprowadziła do takiej sytuacji, która wymaga zmian w Gimnazjum nr 1. Bo nie może być tak, że środowisko nauczycieli, pedagogów - ludzi wykształconych, którzy mają edukować i wychowywać naszą młodzież - daje tak złe przykłady. Przykłady roszczeniowości, braku szacunku do ludzi, do urzędu burmistrza... Nie możemy dopuścić do tego, aby tacy nauczyciele uczyli naszą młodzież". 

Jest to cytat z artukułu opublikowanego w Expressie Powiatu Wejherowskiego. Jako że właściciel tego medium kandydował w wyborach samorządowych z listy Platformy Obywatelskiej nie spodziewamy się, aby gazeta chciała przeinaczać w jakikolwiek sposób słowa radnej PO, a taką jest Karolina Rydzewska. Powstaje więc pytanie: czy będą zwolnienia w szkole? czy to radni będą decydować o zwalnianiu nauczycieli, a nie dyrektor? W jakim trybie ma się to odbywać? 

Swoją drogą bardzo ciekawe, że w artykule znajdują się wypowiedzi Burmistrza Michała Pasiecznego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Leszka Grzeszczyka, Przewodniczącej Komisji Oświaty Karoliny Rydzewskiej, tylko ani razu nie oddano głosu nauczycielom - ot, gazeta stwierdziła, że Tadeusz Piątkowski odczytał ich stanowisko. Nie dane jednak było czytelnikom dowiedzieć się, co znajduje się w tym stanowisku. 

 Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.