Najważniejsze informacje

27.08.2016 GIMNAZJUM NR 1

Jest nowy dyrektor….

Dowiedzieliśmy się, że choć Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 1 w Rumi wydała negatywną ocenę, aby Ewa Grzymkowska została dyrektorem szkoły to Burmistrz Michał Pasieczny i tak podjął taką decyzję - wręczył ją kilka dni temu. Wcześniej pedagodzy złożyli do Wojewody Pomorskiego skargę na działania Michała Pasiecznego - skarga dotyczyła szeregu niejasnych działań związanych z wyborem dyrektora.

"Niejasności rozpoczęły się wraz z unieważnieniem pierwszego konkursu, który odbył się 23 maja 2016. Decyzją komisji konkurs ten wygrała obecna dyrektor Jolanta Braun stosunkiem głosów 7 do 2. Burmistrz unieważnił konkurs, nie podając do publicznej wiadomości uzasadnienia (…) Ogłoszono drugi konkurs, w którym oprócz obecnej Pani dyrektor wystartowała nowa kandydatka”.

Późniejsze spotkanie nauczycieli i burmistrza nie było "dialogiem z Radą Pedagogiczną, ale ogłoszeniem arbitralnej decyzji w sprawie powierzenia nowego Dyrektora Szkoły. Burmistrz poinformował, że powierzy stanowisko p. Ewie Grzymkowskiej - której odpowiedzi konkursowe budzą tyle zastrzeżeń. W uzasadnieniu powoływał się głównie na nierozstrzygnięty konkurs. Nie podał natomiast żadnych merytorycznych argumentów”...

 

 Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.