Najważniejsze informacje

21.08.2016 RADA MIEJSKA

Nauczycielom odmówiono głosu

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Rumi zwróciła się z prośbą o udzielenie głosu nauczycielom na początku sesji Rady Miejskiej Rumi. Ariel Sinicki nie wyraził na to zgody! W tej sytuacji radny Tadeusz Piątkowski odczytał list przygotowany przez nauczycieli, którzy -  w związku z zawirowaniami wokół wyboru Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Rumi - pragnęli przedstawić swoje stanowisko.

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami 23 maja br. Pani Jolanta Braun ponownie wygrała konkurs na stanowisko dyrektora w naszej szkole. Z dwóch powodów przyjęliśmy ten werdykt z ulgą. Po pierwsze, przez ostatnie dziesięć lat udało nam się wypracować bardzo dobrą szkołę. Nie jest to tylko zasługa Pani Dyrektor, ale całego zespołu zarządzającego, nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Stworzyliśmy jasne procedury postępowania i wysokie standardy pracy, dzięki czemu nasi uczniowie mogą uzyskiwać tak wysokie wyniki w nauce i otrzymują szeroko rozumiane wsparcie. Nasza szkoła to profesjonalna i nowoczesna placówka. Po drugie, w najbliższym czasie czeka nas poważna reforma oświaty, która przewiduje likwidację gimnazjów. Ze zrozumiałych względów budzi to pewne obawy wśród rodziców i nauczycieli. W takim momencie nie zmienia się kapitana.

Tuż przed zakończeniem roku szkolnego uderzyła nas wiadomość, że konkurs został unieważniony. Zbulwersowała nas przede wszystkim nieludzka forma w jakiej została ona przekazana przez Burmistrza. Lakoniczna treść zarządzenia umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Bez żadnego uzasadnienia, bez poinformowania osób zainteresowanych – dyrektora i pracowników szkoły. Gdy dotarła do nas informacja, że drugi konkurs został nierozstrzygnięty były już wakacje. Oburzenie było ogromne. W sposób spontaniczny, w geście solidarności nauczyciele zebrali się w trakcie swojego urlopu i napisali wniosek do Burmistrza o powierzenie stanowiska dyrektora Pani Jolancie Braun, traktując to jako swoistą podpowiedź. Na 55 nauczycieli tylko czworo odmówiło poparcia. Pismo w podobnym tonie napisali także rodzice. W tym miejscu należy nadmienić, iż do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy na te pisma żadnej odpowiedzi mimo, że dawno już minęły  terminy przewidziane przez Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Potem nastąpił cały korowód zdarzeń zmierzających do doprowadzenia do spotkania z Burmistrzem, który nas zwodził, kluczył, szukał kruczków prawnych. Ostatecznie, kiedy doszło do spotkania w dniu 21 lipca Burmistrz zamiast rozmawiać, przedstawił nam nowego dyrektora Panią Ewę Grzymkowską. Kiedy zaczęliśmy zadawać pytania obraził się i opuścił spotkanie. W tym miejscu pragniemy oświadczyć, iż osobiście nie mamy nic przeciwko Pani Ewie Grzymkowskiej. Jednak analizując protokół z konkursu zaskoczyło nas, iż członkowie komisji uznali jej odpowiedzi świadczące o nieznajomości prawa oświatowego i braku rozumienia fachowych pojęć oraz chęć wprowadzenia rozwiązań, które w naszej szkole już  od lat funkcjonują. Pojawiły się uzasadnione wątpliwości, czy nowa Pani Dyrektor będzie w stanie poradzić sobie na tym stanowisku. 

Ostatnie próby dialogu podjęliśmy na posiedzeniu Komisji Oświaty i Wychowania oraz na Komisji Rewizyjnej odpowiednio w dniach 16 i 17 sierpnia. Mimo, że Pan Burmistrz wiedział o naszym przybyciu, nie pojawił się na spotkaniach. W trakcie dyskusji na Komisji Oświaty i Wychowania Pani radna Lucyna Szypuła posłużyła się nawet obraźliwym anonimem, paszkwilem pełnym pomówień i kłamstw. Przyznała, iż zna autorów, ale nie poda ich nazwisk. Kopię anonimu rozpowszechniono wśród radnych. I tak oto stanęliśmy w obliczu poważnego kryzysu nie tylko w naszej szkole, ale i w mieście. Brak dialogu i transparentności działań, arogancja władzy i jawne lekceważenia nauczycieli – ludzi wykształconych i świadomych własnej wartości, musiało doprowadzić do wzburzenia. 

Z jednej strony powstało coś wyjątkowego. Ludzie musieli wykazać się ogromną odwagą cywilną, aby z imienia i nazwiska wystąpić przeciwko władzy. Pracownicy z poczucia zwykłej ludzkiej przyzwoitości, poświęcając swój urlop stanęli w obronie swojego dyrektora i swojego zespołu, pełni determinacji poczuli ten szczególny rodzaj jedność i solidarności. Panie Burmistrzu – popełnił Pan cały szereg błędów, ale mimo to, nie potrafimy uwierzyć, że zrobił Pan to z wyrachowania. Jesteśmy nauczycielami i gotowi jesteśmy dać Panu drugą szansę. Jest jeszcze czas na refleksję, jest jeszcze przestrzeń na dialog. Czasami, aby zrobić jeden krok do przodu, trzeba zrobić dwa kroki w tył. Jeszcze nie podjął Pan formalnej decyzji. Procedura powołania nowego dyrektora jeszcze się nie zakończyła. Dziś dajemy Panu żółtą kartkę, ale jednocześnie wyciągamy rękę i w trosce o naszą szkołę proponujemy jedyne logiczne rozwiązanie sporu. 

Panie Burmistrzu – prosimy Pana o powierzenie stanowiska Dyrektora Gimnazjum nr 1 w Rumi Pani Jolancie Braun.Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.