Najważniejsze informacje

09.07.2016 ZDROWY DOM

Pomoc w pozbyciu się azbestu z dachów

W Rumi wciąż można uzyskać dofinansowanie na usunięcie z budynku rakotwórczego azbestu. Takowe są jeszcze w dachach budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.  

Usuwanie azbestu wiąże się z kosztami, które można obniżyć. Rumia kolejny raz wzięła udział w konkursie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” i uzyskała dofinansowanie w wysokości 12 700 złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz OŚiGW).

Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta podaje, że przyznawane dotacje z budżetu gminy wynoszą aktualnie: do 1200 zł na nieruchomość, do 5000 zł w przypadku wspólnot mieszkaniowych i do 2000 zł na budynek w przypadku spółdzielni mieszkaniowych. Celem uzyskania dofinansowania należy złożyć w Urzędzie Miasta Rumi wniosek na formularzu dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańców, przy ul. Sobieskiego 7 lub na stronie internetowej http://www.bip.rumia.pl/Article/get/id,23153.html.

Dotacja jest wypłacana po podpisaniu umowy i wykonaniu przedsięwzięcia. Projekt mający na celu usuwanie azbestu został wprowadzony w Rumi po raz pierwszy przez Burmistrz Elżbietę Rogala-Kończak w 2006 roku, a w 2007 zinwentaryzowano takie obiekty w ramach Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Rumi. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.