Najważniejsze informacje

02.07.2016 RADA MIEJSKA

Komisja odrzuciła skargę na Burmistrza Michała Pasiecznego

Rada Miejska Rumi po rozpatrzeniu dotyczącej w głównej mierze zarzutu nepotyzmu skargi Stowarzyszenia Przeciwdziałania Korupcji i Niegospodarności Obrony Praw Człowieka „EFAS” na działalność Burmistrza Rumi uznała ją za bezzasadną. 

16 maja 2016 do Rady Miejskiej Rumi wpłynęła skarga przekazana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Komisja Rewizyjna zajmowała się nią trzy razy. Odpowiedzi na pytania udzielali Burmistrz Rumi Michał Pasieczny, Prezes Zarządu PUK sp. z o.o. w Rumi Stanisław Pogorzelski i Dyrektor MOPS Rumia Emilia Marzejon. 

Zarzuty dotyczyły niewłaściwego dysponowania środkami finansowymi gminy przez Burmistrza Michała Pasiecznego, zamiarów wyzbycia się majątku gminy Rumia, przetargu na odbiór odpadów komunalnych, zwolnienia pracownika, budowy tunelu i nowej siedziby UM oraz w głównej mierze nepotyzmu. 

Zarzut co do stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta Rumi

Na dzień objęcia stanowiska burmistrza przez Michała Pasiecznego było: 115 osób, zatrudnionych na 107 etatach

Na dzień 13 czerwca 2016 były: 132 osoby na 132,45 etatach 

W opinii Komisji Rewizyjnej: 

- Zwiększenie zatrudnienia wiązało się m.in. z planem rozwoju miasta, programem rządowym oraz deficytami zatrudnienia w Wydziałach Inżynierii Miejskiej i Spraw Społecznych. Burmistrz prowadzi samodzielną politykę zatrudnienia biorąc pod uwagę prawidłowość i ilość wykonywanych przez Urząd zadań. 

- Zarzut nepotyzmu i obsadzania „swoimi ludzmi” wszystkich wolnych etatów w ocenie komisji nie zawiera konkretów, a jedynie subiektywną ocenę.  

- W kwestii stanowiska Prezesa Zarządu PUK Rumia sprawa była juz analizowana podczas rozpatrywania poprzedniej skargi Stowarzyszenia EFAS. 

- W kwestii zatrudniania osób z bliskiej rodziny radnych Komisja Rewizyjna ustaliła, iż znane są dwa takie przypadku. Osoby te zatrudniono w zgodnie z przepisami ustawy, tj. w drodze konkursu. 

- Zatrudnienie asystentki według wyjaśnień Burmistrza Michała Pasiecznego było konieczne ze względu na usystematyzowanie pracy i przede wszystkim pomoc w koordynowaniu pracy burmistrza. 

- W kwestii zarzutu zatrudnienia Jacka Gafki w Urzędzie Miasta zarzut jest bezzasadny, ponieważ skarżąca kieruje się jego dotychczasowa działalnością polityczną, co nie ma związku z jego przygotowaniem merytorycznym. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.