Najważniejsze informacje

25.05.2016 SĄ WYNIKI

Konkursy na dyrektorów

Wyłonieni zostali dyrektorzy trzech szkół, w których przeprowadzono konkursy. Odbywały się one w Gimnazjum nr 1 im. ks. Stanisława Ormińskiego przy ul. Rodziewiczówny 10, Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły przy ul. Batorego 29 i Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi (Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż.w. Karola Olgierda Borchardta oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Konrada Korzeniowskiego). 

Oferty można było składać w ternie do 11 maja 2016. Wybory następowały w kolejnych dniach bieżącego tygodnia. We wszystkich placówkach komisja powołana przez Burmistrza Rumia wybrała osoby, które dotychczas były dyrektorami.

Tak więc kolejno są to: Jolanta Braun, Joanna Kwiecieńska-Szulc, Lucyna Oglęcka.  

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.