Najważniejsze informacje

08.05.2016 CZY BĘDĄ ZMIANY?

Dyrektorskie konkursy

W Gimnazjum nr 1 przy ul. Rodziewiczówny 10, Gimnazjum nr 4 przy ul. Batorego 29 i Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Stoczniowców 6 w Rumi trwają konkursy, w których wyłonieni zostaną dyrektorzy tych placówek; nowi bądź dotychczasowi, zależnie od tego, kto wystartuje w każdym z konkursów i kto otrzyma najwięcej punktów. 

Do takich konkursów może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, uzyskała w okresie 5 lat przed przystąpieniem do konkursu co najmniej dobrą ocenę pracy lub w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu  pozytywną ocenę dorobku zawodowego albo pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 4 lat pracy w szkole wyższej (w przypadku nauczyciela akademickiego), a to tylko początek wymagań. Przeciw kandydatowi nie może toczyć się żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nie można być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe…

We wszystkich trzech szkołach oferty można składać w terminie do 11 maja 2016 r. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Rumi nie później niż 14 dni roboczych od 11 maja. 

Obecnie dyrektorem Gimnazjum nr 1 jest mgr Jolanta Braun, dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących mgr Lucyna Oglęcka, dyrektorem Gimnazjum nr 4 Joanna Kwiecińska-Szulc. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.