Najważniejsze informacje

06.05.2016 SMUTNA WIADOMOŚĆ

Zmarł Tadeusz Zleśny

Nie żyje prezes rumskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, podczas II wojny światowej aktywny uczestnik walki z okupantem, w ostatnich latach działacz społeczny, który pracował na rzecz pamięci o bohaterach wojennych, świętach państwowych. Był inicjatorem spotkań kombatantów, inwalidów wojennych oraz więźniów politycznych. 

Tadeusz Zleśny w 2014 roku, na mocy uchwały z września tamtego roku, został uhonorowany przez Radę Miejską Medalem za Zasługi dla Miasta Rumi.

Jego regularna, wieloletnia działalność przyczyniła się do integracji środowiska oraz wzmożonej aktywności rumskich seniorów. Do tradycji weszło coroczne składanie wieńców w miejscach pamięci narodowej z okazji świąt narodowych, które upamiętniają ważne wydarzenia z historii naszego kraju. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Tadeusz Piątkowski

Pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej. W bieżącej kadencji, Rady Miejskiej, podobnie jak w poprzednich, pracuje w Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji. Wielokrotnie jej przewodniczył. Przez wiele ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.