Najważniejsze informacje

03.04.2016 OD 1 DO 31 KWIETNIA

Budżet obywatelski 2016

Obecny Burmistrz Rumi Michał Pasieczny kontynuuje (zapoczątkowane jeszcze przez Elżbietę Rogala-Kończak) organizowanie budżetu partycypacyjnego, w którym mieszkańcy bezpośrednio zgłaszają swoje wnioski. 

Z budżetu miasta Rumi na bieżący rok została wydzielona kwota 1 500 000 złotych, która będzie wydana na projekty inwestycyjne oraz prospołeczne zgłoszone przez mieszkańców. 

Projekty inwestycyjne mogą dotyczyć nowej inwestycji, remontu istniejącej, infrastruktury takiej jak np. jezdnie, chodniki, parkingi, parki, skwery, place zabaw, siłownie… Zadania muszą być zlokalizowane na terenie, którego dysponentem jest gmina lub na terenie, który gmina może pozyskać. Suma zarezerwowana na te projekty to 1 300 000 zł, a koszt szacunkowy pojedynczego wraz z eksploatacją i utrzymaniem nie może przekroczyć 200 tys. zł. 

Projekty prospołeczne mogą dotyczyć poprawy warunków życia i funkcjonowania, wydarzeń o charakterze prospołecznym jak np. koncerty, festyny, pikniki, zajęcia dla dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów… Koszt szacunkowy jednego projektu nie może przekroczyć kwoty 40 tys. zł, a zarezerwowana suma na wszystkie to 200 tysięcy zł. 

Wnioskodawcy są zobowiązani do wskazania szacunkowego kosztu swoich projektów, a zrealizowane będą te, które otrzymają najwięcej głosów od innych mieszkańców. Pomysły można przedstawiać od dnia 1 do 30 kwietnia 2016 r. Wypełniony Formularz Zgłoszeniowy projektu do Budżetu Obywatelskiego należy składać:

- w Biurze Podawczym w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rumi lub

- przesłać w wersji elektronicznej na adres: budzetobywatelski@rumia.eu lub

- na platformę ePUAP na konto: /2215021/Skrytka_ESP wraz z wymaganymi załącznikami.

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.