Najważniejsze informacje

10.02.2016 POMOC DLA INNYCH

1 procent może zostać w Rumi

Przygotowując zeznanie podatkowe można wesprzeć wybraną organizację pożytku publicznego przekazując na jej działalność 1 procent naszych podatków. Takie organizacje działają na terenie Rumi. Zajmują się nauką, rodzinami zagrożonymi wykluczeniem, młodzieżą, zwierzętami oraz kulturą i wychowaniem. 

Alfabetycznie są to: 

- Caritas Archidiecezji Gdańskiej, KRS: 0000247280

- Fundacja Dobroczyńca
, KRS: 0000421936

- Fundacja Nauki Polskiej im. inż. W. Zglenickiego, KRS: 0000177013

- Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba", 
KRS: 0000382243

- Fundacja Teraźniejszość przeszłości, KRS: 0000216884

- Fundacja VIVA, dopisek PKDT, KRS: 0000135274

- Rumski Klub Sportowy, KRS: 0000334227

- Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, KRS: 0000061527

- "Spinacz" - Stowarzyszenie na rzecz dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, KRS: 0000232113

- Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rumi RUTW - Rumia, KRS: 0000298629

- Zespół Śpiewaczy Św. Cecylia, 
KRS: 0000315840

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
, KRS: 0000273799

- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - środowisko rumskie
, KRS: 000057720, kody jednostek (kod należy wpisać w pozycji "CEL SZCZEGÓŁOWY 1%"):
 6 Rumska Drużyna Harcerek "Jawia" POM 204, 7 Rumska Drużyna Harcerzy "Duszochwaty" POM 158, 8 Rumska Gromada Zuchów "Włóczykije" POM 088, 11 Rumska Drużyna Harcerzy "Norda" POM 190

Rozliczenie podatkowe trzeba wykonać najdalej do 30 kwietnia. Aby przekazać 1 procent podatku trzeba w swoim zeznaniu wpisać numer KRS wybranej organizacji.  Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.