Najważniejsze informacje

05.02.2016 WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Są wyniki gminnego konkursu

Rozstrzygnięty został Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rumi.

Zarządzenie w sprawie konkursu zostało wydane 29 grudnia 2015, a termin składania ofert wyznaczono na 19 stycznia. 1 lutego, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez Salezjańską Fundację „Zwiastowanie”, która ma siedzibę w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 26.

Będzie ona realizować zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2016-2018 poprzez ”Placówkę Wsparcia Dziennego jako sposób na integralny rozwój dzieci i młodzieży”. Kwota przyznanej dotacji to 341 550 zł (113 850 zł na rok). W uzasadnieniu wyboru znalazła się informacja, że „oferta spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu”. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Grażyna Pol

Rumianka od 38 lat. Wykształcenie wyższe pedagogiczne (WSP w Słupsku). Mężatka - mąż Tadeusz lat 48, syn Sebastian lat 26, córka Julia lat 13. Przez ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.