Najważniejsze informacje

05.02.2016 WSPIERANIE RODZINY I SYSTEM PIECZY ZASTĘPCZEJ

Są wyniki gminnego konkursu

Rozstrzygnięty został Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Rumi.

Zarządzenie w sprawie konkursu zostało wydane 29 grudnia 2015, a termin składania ofert wyznaczono na 19 stycznia. 1 lutego, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej wybrana została oferta złożona przez Salezjańską Fundację „Zwiastowanie”, która ma siedzibę w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 26.

Będzie ona realizować zadanie publiczne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2016-2018 poprzez ”Placówkę Wsparcia Dziennego jako sposób na integralny rozwój dzieci i młodzieży”. Kwota przyznanej dotacji to 341 550 zł (113 850 zł na rok). W uzasadnieniu wyboru znalazła się informacja, że „oferta spełniła wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu”. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.