Najważniejsze informacje

03.02.2016 TUNEL W JANOWIE?

Radny Piątkowski oczekuje konsultacji z mieszkańcami

Po interwencji radnego Tadeusza Piątkowskiego na ostatniej sesji Rady Miejskiej sekretarz gminy Ryszard Grychtoł zgodził się na to, żeby zorganizować spotkanie, na którym przedstawiona będzie koncepcja węzła integracyjnego w Janowie. „Czas wreszcie pokazać co chcemy zbudować. Węzeł integracyjny to jedno, a węzeł z tunelem to drugie”, mówi radny Piątkowski. 

Pretekstem do przypomnienia Burmistrzowi Pasiecznemu i całej Radzie Miejskiej, że mieszkańcy wciąż nie znają koncepcji był projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Rumi, a znajdującego się między ulicami Gdańską, Obrońców Westerplatte, Kolejową i terenami kolejowymi. 

Uchwała jest wprost związana z rozważaną zmianą w koncepcji układu komunikacyjnego i przebiciem drogowym w formie tunelu na wysokości przystanku SKM Rumia Janowo. Zapytany o węzeł Sekretarz Gminy Ryszard Grychtoł powiedział, że koncepcja jest do wglądu w każdej chwili w Wydziale Inżynierii Miejskiej oraz u niego i zawiera w sobie tunel, dojazdy po obu stronach oraz miejsca parkingowe (infrastuktura obejmuje teren od ulicy Bohaterów Westerplatte, poprzez tory kolejowe i DK nr 6 po drugą stronę ulicy Sobieskiego i tereny należące do Lasów Państwowych. Tyle słyszał już chyba każdy… 

Tadeusz Piątkowski pytał na ostatnich zebraniach Komisji RM, czy radni znają projekt i usłyszał, że nie. Zwrócił się nawet na piśmie z prośbą o przedstawienie koncepcji. „Usłyszałem, że jej nie ma, ciągle się zmienia, jest do obejrzenia w urzędzie, a chcę poznać ją w sposób oficjalny”, powiedział Tadeusz Piątkowski. „To nie jest tak, ze mamy koncepcję idealną, przecież to może się zmienić. Zanim wydamy pieniądze na dokumentację przedyskutujemy koncepcję z mieszkańcami terenu, którego to dotyczy. Nie możemy zaskoczyć ludzi. Boimy się czegoś? Jeśli tak to tym bardziej trzeba to zrobić przy otwartej przyłbicy”. 

Jedyne co miał na to do odpowiedzenia Przewodniczący Rady Miejskiej Ariel Sinicki to, że inwestycja pomoże mieszkańcom całej Rumi. Tadeusz Piątkowski złożył propozycję zorganizowania spotkania w DK Janowo, na co Sekretarz Gminy Ryszard Grychtoł odpowiedział, że nie ma problemu, aby zorganizować takie spotkanie dla radnych i mieszkańców. 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.