Najważniejsze informacje

30.01.2016 ŚW. JAN BOSKO PATRONEM MIASTA RUMI

Uroczysta sesja Rady Miejskiej

31 stycznia 2016, o godzinie 11.00 w Hali MOSiR odbędzie się uroczysta XX sesja Rady Miejskiej Rumi, podczas której przedstawiony zostanie projekt uchwały „w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Św. Jana Bosko Patronem Miasta Rumi”. Poprzedzi ją uroczysta Msza Św. w intencji wyrażenia woli ustanowienia patronatu w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Św. Krzyża o godzinie 9.30. 

Uchwała w sprawie wyrażenia woli ustanowienia Świętego Jana Bosko Patronem Miasta Rumi i ustanowienia dnia 15 sierpnia Świętej Patrona Miasta Rumi uzasadniona została w następujący sposób: 

„W miesiącu grudniu 2015 roku i styczniu 2016 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej Rumi i Burmistrza Miasta Rumi wpłynęło wiele petycji wnioskujących, bądź popierających wnioski o ustanowienie Świętego Jana Bosko Patronem Miasta Rumi. 

O ustanowienie patronatu dla Rumi przez tak Zaszczytną i Wybitną Osobę, jaką jest Święty Jan Bosko wystąpili przedstawiciele kościoła katolickiego, parafie rumskie, szereg instytucji i wspólnot katolickich, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe oraz osoby prywatne. 

Ustanowienie Świętego Jana Bosko Patronem Miasta Rumi ma swoje znaczące i głębokie uzasadnienie w historii naszego miasta. Jego charyzmatyczna Osoba i wybitne dzieło sięgają już roku 1937 - kiedy to Salezjanie - duchowi synowie Świętego Jana Bosko, powołali do życia w Rumi placówkę salezjańską. 

Podstawowym i charakterystycznym założeniem w dziele Świętego Jana Bosko było całkowite, bezinteresowne oddanie się młodzieży, w większości biednej i opuszczonej, z problemami wychowawczymi, którą jak sam mawiał „była najdroższą cząstką Jego serca na ziemi” - to było sensem i posłaniem Jego życia. Jego ówczesna charyzmatyczna działalność, nacechowana była piętrzącymi się trudności, jednak dzięki szczególnej i głębokiej miłości, którą łączyła w nim nierozerwalnie miłość Boga Wszechmogącego i miłość bliźniego, potrafił On stworzyć syntezę działalności ewangelicznej i wychowawczej. 

Nasz kraj ojczysty - Polska - od wieków nierozerwalnie związany jest z wiarą chrześcijańską. Jej korzenie sięgają roku 966, kiedy to Polska przyjęła chrzest, którego uroczyste obchody 1050-lecia będziemy obchodzić w bieżącym - 2016 roku. 

Ustanowienie Świętego Jana Bosko tak zaszczytnym Tytułem - Patronem Miasta Rumi jest również uhonorowaniem w historii Miasta Rumi, znaczącego - duchownego, kulturalnego i wychowawczego wkładu Salezjanów, Sióstr Salezjanek i współdziałającymi z Nimi całej Rodziny Salezjańskiej. 

Zgromadzenie Salezjańskie w Rumi podjęło swoje dzieło w duchu Świętego Jana Bosko przy Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Rumi i Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. W historii powojennej Rumi, Salezjanie, Siostry Salezjanki i Rodzina Salezjańska zapisała swój nieoceniony wkład wychowawczy i duchowy w nieustanny rozwój dzieła salezjańskiego w duchu Świętego Jana Bosko. W czasach współczesnych, Salezjanie i Siostry Salezjanki powołali do życia przedszkole, szkołę, podstawową, gimnazjum, liceum, placówki wsparcia dziennego, przez kilka lat dom dziecka, świetlicę i oratoria oraz utworzyli Okno Życia - ratując nowe narodzone dzieci. Zgromadzenie Salezjańskie wpisuje się również kulturowo w obraz naszego miasta, od wielu lat corocznie aktywnie uczestnicząc w organizacji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej im. Ks. Stanisława Ormińskiego. Duchowym ukoronowaniem działalności Salezjanów była w 2012 roku koronacja obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Parafii pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, a w roku 2013 podniesienie tej Parafii do godności Sanktuarium. Zgromadzenie Salezjańskie współpracuje ze środowiskiem społeczności lokalnej miasta, pragnącej żyć charyzmatem Świętego Jana Bosko w swoich rodzinach i upowszechniać Jego dzieło. Współpracująca z Salezjanami - Rodzina Salezjańska, przy udziale dużej liczebności osób świeckich funkcjonujących w ramach stowarzyszeń i grup wspólnotowych, ma nieoceniony wymiar zarówno społeczny, jak i duchowy w dziele rozwoju wartości, propagowanych przez Świętego Jana Bosko. Charyzmatyczny Duch Świętego Jana Bosko, poprzez szeroki zakres działania Zgromadzenia Salezjańskiego, Siostry Salezjanki i całej Rodziny Salezjańskiej ma ogromny wpływ na wychowanie naszych dzieci i młodzieży. Kształtuje postawy obywatelskie, patriotyczne w duchu chrześcijańskim młodego pokolenia, co jest tak bardzo potrzebne i aktualne dzisiaj, kiedy atakowane są wartości chrześcijańskie. Różnorodność działalności Salezjanów i Sióstr Salezjanek w Rumi dociera do całej społeczności lokalnej miasta, do wszystkich grup społecznych, począwszy od dzieci w przedszkolu, do osób w podeszłym wieku. 

Należy przy tym podkreślić, iż przesłanie Świętego Jana Bosko w dziele Salezjanów i Rodziny Salezjańskiej odbiło się szerokim echem nie tylko w Rumi, i nie tylko w Polsce, ale i w świecie. Z salezjańskiego środowiska naszego miasta wywodzą się znaczące i wybitne postacie, rzesze wspaniałych kapłanów, którzy poprzez różne okoliczności życiowe, dzięki możliwościom, jakie daje Zgromadzenie Salezjańskie - dzieło Świętego Jana Bosko, szeroko propagują i promują miasto Rumię. 

Duchowe owoce charyzmatu Świętego Jana Bosko, jakie wyrosły na przestrzeni minionych lat, zapisane są w sercach kilku pokoleń Rumian. Przesłania Tej Świętej Osoby są uniwersalne, ponadczasowe, nieocenione i świadczą o ogromnej łączności i jedności, w jakiej żyją mieszkańcy Rumi od prawie 80 lat. 

W obecnych czasach, kiedy zagrożone są wartości i kultura chrześcijańska, tak nierozwiązalnie związane z duchowym przesłaniem Świętego Jana Bosko, zakorzenione w codzienności życia Rumian, nadanie Miastu Rumia - Patrona Świętego Jana Bosko - jest ze wszech miar uzasadnione”. 

Po podjęciu uchwały Burmistrz Rumi oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Rumi wystąpią do Kurii Diecezjalnej Archidiecezji Gdańskiej Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia o wszczęcie procedury kościelnej w sprawie ustanowienia Świętego Jana Bosko Patronem Miasta Rumi. 
Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.