Najważniejsze informacje

26.01.2016 UCHWAŁY RM

Sesja Rady Miejskiej

Jutro odbędzie się pierwsza w 2016 roku sesja. Projekty uchwał dotyczą budżetu, szkół, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, miejscowego planu zagospodarowania, zmian planu gospodarki niskoemisyjnej oraz sprzedaży/kupna nieruchomości (gruntu). 

Zmiany w budżecie to zwiększenie wydatków o kwotę 200 000 zł na zakup 3 samochodów na potrzeby Straży Miejskiej w Rumi i o kwotę 850 000 zł w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji „Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą przy ul. Bukowej” z roku 2015 na 2016. 

Szkolne projekty dotyczą kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę. 

Przyjęcie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok” to obowiązek wynikający z ustaw o wychowaniu w trzeźwości oraz przeciwdziałania narkomanii. 

Pakiet uchwał nt. nieruchomości dotyczy ulic: Pomorskiej, Różanej, Towarowej, Sobieskiego, Kazimierskiej.  

Temat miejscowego planu zagospodarowania dla terenu położonego między ulicami Gdańską, Obrońców Westerplatte, Kolejową i terenami kolejowymi omówimy niebawem, tym bardziej, że brakuje publicznej dyskusji z mieszkańcami na temat zapowiadanych inwestycji (1.500.000 zł zostanie wydane na sporządzenie niezbędnej dokumentacji węzłów integracyjnych w w Rumi i Rumi Janowie).

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.