Najważniejsze informacje

21.01.2016 PRACA

Urząd Miejski ogłasza zatrudnienie nowych urzędników

Latem pisaliśmy, że Burmistrz Miasta przeorganizował pracę w Urzędzie (do czego oczywiście miał pełne prawo), a następnie rozpoczął zatrudnianie nowych osób. Ostatnio, w Biuletynie Informacji Publicznej znowu pojawiły się ogłoszenia o zatrudnieniach. Czy Rumia jest aż tak bogata? Czy może tylko poprzednia Burmistrz nie chciała wydawać gminnych pieniędzy w taki sposób? 

W rubryce Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w ciągu ostatnich kilku miesięcy umieszczone zostały następujące ogłoszenia o zatrudnieniu: 

Styczeń:

* Od podinspektora do inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi (20.01.2016)

Grudzień: 

* Od podinspektora do inspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej w Urzędzie Miasta Rumi (23.12.2015)

* Podinspektora w Referacie Kultury i Sportu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta Rumi (23.12.2015)

* Podinspektora w Biurze Obsługi Mieszkańców Wydziału Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Miasta Rumi (23.12.2015)

Listopad: 

* Podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi (19.11.2015)

* Inspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Rumi (24.11.2015)

* Ponownie: Podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Rumi (30.11.2015)

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Zbigniew Rachwald

Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Pomóż Sąsiadowi” w dziele pomocy w nauce rumskiej młodzieży. Z ramienia Rady Nadzorczej SM. „Janowo” współuczestniczy w redagowaniu sp ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.