Najważniejsze informacje

28.12.2015 FINANSE

Budżet miasta na rok 2016

Burmistrz Michał Pasieczny chwali się na miejskiej witrynie, że „Rada Miasta podczas sesji budżetowej jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na rok 2016”. Radość to niestety połowiczna - żadna osoba nie zagłosowała przeciw i to warto docenić, ale, parafrazując ks. Jana Kaczkowskiego szału w tym budżecie to nie ma. 

Dochody wg planu to 138,1 mln zł, wydatki: 135,8 mln zł. Do tego dokumentu będziemy się w najbliższych miesiącach odnosić wielokrotnie, poczynając od „wielkich projektów”, które zostały już obwieszczone.  

Komunikat na stronie urzędowej: 

„W projekcie uwzględniono m.in. współfinansowane ze zdobytych środków unijnych wielkie projekty infrastrukturalne jak węzeł integracyjny w Rumi Janowie czy „schetynówka” w ciągu ulicy Rodziewiczówny…”

Zapis w budżecie na 2016 roku:

Na budowę węzłów integracyjnych w Rumi i Rumi Janowie zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie niezbędnej dokumentacji w celu ubiegania się Gminy Rumia o fundusze unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Obszaru Metropolitarnego Gdańsk - Gdynia - Sopot...”

Oby udało się pozyskać środki, ale jest "drobna" różnica między brzmiącą jak pewnik i sukces informacją o współfinansowaniu "wielkich projektów", a informacją, że dopiero będzie przygotowana dokumentacja potrzebna do złożenia jakiegokolwiek projektu. Chyba że ktoś lubi wirtualną rzeczywistość...

 

 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.