Najważniejsze informacje

24.11.2015 RADA MIEJSKA

W czwartek najbliższa sesja

Zmieniony zostanie budżet, w ramach którego ma nastąpić przesunięcie między rozdziałami kwoty 4 000 zł, z przeznaczeniem na… zakupy na potrzeby urzędu. Można powiedzieć, że to skromny wydatek jeśli spojrzeć wstecz. Oto, co pisaliśmy o nowych „potrzebach” urzędu całkiem niedawno, bo kilka miesięcy temu. 

Burmistrz Miasta przeorganizował pracę w Urzędzie (do czego oczywiście miał pełne prawo), a następnie rozpoczął zatrudnianie nowych osób. Jako że Rumia jest bardzo bogatym miastem mógł to zrobić, a może wręcz powinien, nieprawdaż?

To oczywiście retoryczne pytanie, ale jak inaczej podsumować to, co widnieje w Biuletynie Informacji Publicznej. W rubryce Nabór na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Miasta w ciągu ostatnich kilku miesięcy umieszczone zostały ogłoszenia o zatrudnieniu

Podinspektora w Referacie Funduszy Zewnętrznych Wydziału Rozwoju Miasta, Inspektora w Referacie Promocji i Komunikacji Społecznej Wydziału Rozwoju Miasta, Podinspektora w Referacie Księgowości Budżetowej Wydziału Finansowo-Budżetowego, Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Podinspektora w Wydziale Inżynierii Miejskiej, Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury, Podinspektora w Biurze Rady Miejskiej Urzędu Miasta Rumi, Podinspektora w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu, Głównego specjalisty d/s pozyskiwania środków zewnętrznych w Referacie Integracji Europejskiej i Promocji, Podinspektora w Referacie Integracji Europejskiej i Promocji, Podinspektora w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.  

Poza tym, nie dalej jak kilka miesięcy temu, wszyscy radni zostali zaproszeni w sprawie konsulacji na temat MOPS-u. Nowa szefowa placówki zaproponowała wtedy szerokie zmiany i usprawnienie w funkcjonowaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wsród propozycji poprawiających skuteczność pracy na pierwszy plan wybiła się propozycja zwiększenia etatów o kilkanaście...


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.