Najważniejsze informacje

24.08.2015 RADA MIEJSKA

W czwartek znowu wydatki...

27.08. br odbędzie się sesja Rady Miejskiej. Wśród planowanych zmian, jakie mają być wprowadzone do budżetu uchwał warto zwrócić uwagę na kolejne środki, które są rezerwowane np. na promocję, sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego, diety radnych i obsługę prawną... 

Przygotowane już projekty uchwał dotyczą m.in.: 

- odbioru odpadów komunalnych i opłat z tym związanych

(m.in. zniesienie limitu odbioru odpadów komunalnych, zwiększenie ilości wydawanych worków na popiół z palenisk domowych i odpadów budowlanych) 

- budżetu miasta

(m.in. zwiększenie subwencji oświatowej o 82 766 zł, przesunięcie 3 tys. zł z tytułu zwrotu świadczeń pomocy społecznej, zmniejszenia dochodów o kwotę 1 000 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, zwiększenie dochodów z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym PIT o 1 200 000 zł, zwiększenie wydatków na budowę ciągu pieszego przy ul. Abrahama o 100 tysięcy zł w związku z wyższymi niż planowano kosztami budowy, zwiększenie wydaktów o 20 000 zł na wypłaty diet radnym, zwiększenie wydatków o 135 000 zł na obsługę prawną, zakupy na potrzeby urzędu oraz koszty komornicze, zwiększenie wydatków o 50 000 zł na zakup programu kadrowo-płacowego oraz sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu, zwiększeniem wydatków o 143 902 zł z przeznaczeniem na promocję miasta) 

- zmiany uchwały w sprawie sprzedaży z bonifikatą lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy i wyłączenia z możliwości takiej sprzedaży mieszkań w budynkach przy ul. Reja 2, 3, 4, 7, 8, 9

- zasad korzystania z miejskich obiektów sportowych (w związku z licznymi wystąpieniami o objęcie patronatem wydarzeń przez Burmistrza Miasta Rumia)

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości przy ul. Kosynierów (działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i przeznaczona na zabudowę mieszkaniową oraz usługową)Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Hanna Luiza Cegielska

Z zawodu fizjoterapeutka; absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje jako fizjoterapeutka w NZOZ „Salubre” – Centrum Rehabilitacji i Masażu w Janowie. Bezpartyjna. Mieszkanka Rumi od 2000 roku ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.