Najważniejsze informacje

16.07.2015 ZDROWIE

Szczepienia przeciwko HPV

Decyzją Rady Miejskiej w Rumi ponownie będą prowadzone szczepienia ochronne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV. Na bieżący rok zabiezpieczono na ten cel 250 tysięcy złotych (środki na realizację programu w kolejnych latach będą zabezpieczane corocznie).

Nie wszyscy rodzice popierają takie szczepienia, więc przytoczymy pełne uzasadnienie projektu uchwały:

Szczepienia nastolatek przeciwko infekcji HPV są ważną częścią skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy. Projekt programu pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020” zyskał pozytywna opinię Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 11/2015 z dnia 26 stycznia 2015 roku. 

W związku z powyższym uzasadnionym jest przyjęcie gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Miejskiej Rumia na lata 2015 – 2020”. 

Projekt uchwały przedkłada Burmistrz Miasta Rumi. 

***

Po przyjęciu projektu uchwały Urząd Miejski ogłosił konkurs na realizowanie szczepień dla dziewcząt urodzonych w latach 2000-2002, zameldowanych na pobyt stały w Rumi (oferty można składać do 24  lipca 2015 roku w Biurze Obsługi Mieszkańca ub drogą pocztową). Rozstrzygnięcie nastąpi do 31 lipca 2015 roku.

Konkurs obejmuje: zakup szczepionek przeciwko wirusowi HPV i materiałów niezbędnych do realizacji zadania, wykonanie szczepień (w  tym przeprowadzenie badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia przed każdą dawką szczepienia), edukację rodziców/opiekunów prawnych poprzez przekazanie im informacji o istocie szczepienia przeciwko wirusowi HPV, przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej obejmującej rozpowszechnienie informacji. 

„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego…” będzie realizowany w latach od 2015 do 2020 roku. Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Józef Chmielewski

Wybrany z okręgu nr 1. Członkiem Rady Miejskiej Rumi jest piątą kadencję. W latach 2002-2006 pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Rada Miejska pod jego przewodnictwem we ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.