Najważniejsze informacje

30.06.2015 GŁOSOWANIE

Burmistrz otrzymał absolutorium

Rada Miasta Rumi, w której większość głosów ma Platforma Obywatelska, pozytywnie oceniła poprzedni rok (2014) pracy burmistrza, a tym samym wystawiła bardzo dobrą ocenę Elżbiety Rogala-Kończak. 

Po wysłuchaniu szczegółowego sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi. Wniosek przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Grzeszczyk.

Cieszy, że nowa Rada Miasta doceniła pracę Elżbiety Rogala-Kończak, która przez większość 2014 roku była Burmistrzem Rumi. 

 


Pozostałe aktualności:

Więcej w archiwum

Kim jesteśmy

Kontynuujemy tradycje zapoczątkowane kilkanaście lat temu, w ugrupowaniu "Zasady, Nie Układy”. Ta nazwa to niezmienne credo naszego działania.

więcej >>

NASI RADNI: Henryk Grinholc

Od wielu lat jest zaangażowany w działalność charytatywną. Wspomaga organizacje pozarządowe, kościoły, mieszkańców. Beneficjenci różnych akcji pomocowych zawdzięczają mu wsparcie zarówno finansowe ...

więcej >>

Pół żartem, chociaż serio

To sprawy zbyt poważne, by mówić o nich serio Ludzie, miasto, władza, życie. Opinie, spostrzeżenia i komentarze radnych Gospodarności.